Aquafin en gemeente Zele starten grootschalige rioleringswerken

Dinsdag 2 februari 2016 — In maart start Aquafin in samenwerking met de gemeente Zele grootschalige rioleringswerken. Met de uitvoering van het project “Verbindingsriolering Avermaat” wil de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij afvalwater dat nu nog ongezuiverd in de Oostveergote belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 600 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele. Aquafin en de betrokken partners organiseren op donderdag 4 februari om 20h in de raadzaal van de gemeente Zele een infovergadering voor de omwonenden om de werken verder toe te lichten.

Ilka Van Geel, projectmanager bij Aquafin vat alvast samen wat de rioleringswerken inhouden: “Aquafin zal het afvalwater van een deel van de Vaartstraat en van Avermaat verzamelen en aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Zele. De huidige lozingspunten op de waterlopen worden dus afgekoppeld. In deze straten zal Aquafin een aparte afvoer voor enerzijds afvalwater en anderzijds regenwater realiseren. Op die manier wordt dus een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.”

Op het tracé van de vuilwaterafvoer zal Aquafin in totaal drie pompstations bouwen. “Zo’n pompstation dient om het afvalwater van een lager gelegen punt via een persleiding op te pompen naar een hoger gelegen locatie”, legt projectmanager Van Geel uit. “Na uitvoering van de collectorwerken moeten alle woningen aangesloten zijn op de nieuw aangelegde riolen. Het is dan bij wet verboden om nog afvalwater te lozen op waterlopen of langsgrachten.”

Naast Aquafin zal ook de gemeente Zele een deel van de rioleringswerken op zich nemen. Projectmanager Van Geel verduidelijkt: “Het gemeentelijk dossier omvat het inzamelen van het afvalwater van Meerskant, Rijkenhoek, Vaartstraat en het zuidelijk deel van de Scheldestraat, waar ook een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Omdat het vuilwater niet volledig gravitair afgevoerd kan worden, dient op vier plaatsen van het traject een opvoergemaal geplaatst worden. Zo’n opvoergemaal zorgt ervoor dat water wordt opgepompt van een lager gelegen riolering naar een hoger gelegen riolering, om van daaruit weer verder gravitair afgevoerd te worden. In alle straten waar een nieuw rioleringsstelsel wordt aangelegd, wordt de weg ook volledig vernieuwd.”

De werken starten op dinsdag 1 maart 2016 en zullen in totaal ongeveer 30 maanden duren. De aannemer zal in verschillende fasen werken om zo de woningen maximaal bereikbaar te houden.