Skip to Content

Aquafin droogde (bijna) iedereen af op de Big Jump!

De Big Jump was ook dit jaar een groot succes. Meer dan 2.200 mensen sprongen vandaag in het water om aandacht te vragen voor zuiver water. Na hun sprong wachtte Aquafin hen op met een gratis handdoek om hen af te drogen en te bedanken voor hun betrokkenheid voor propere waterlopen.

Op 21 locaties verspreid over heel Vlaanderen werd vandaag gesprongen voor zuiver water. De Big Jump wordt jaarlijks georganiseerd door Natuurpunt, BBL en Green vzw en kan al voor het derde jaar op rij rekenen op de steun van Aquafin. Want proper water, dat is waar de bijna 1.000 werknemers van Aquafin elke dag aan werken. Aquafin zuivert elke dag ongeveer 2 miljard liter afvalwater en levert op die manier een substantiële bijdrage tot de verbetering van de waterkwaliteit in onze waterlopen.

Om de spingers te belonen voor hun inzet voor proper water schonk Aquafin hen een gratis handdoek met een illustratie van Jan Boschaert. Dat dit een gegeerd collector's item was, bleek al bij de preregistraties: maar liefst 1.250 jumpers bestelden hun exemplaar online.

De Big Jump zit duidelijk in de lift: in 2011 sprongen ongeveer 1.500 mensen op 15 locaties, dit jaar waren het er dus 2.200 op 21 locaties. Dit jaar waren onder de jumpers veel bekende gezichten. Lieven Scheire en Luc De Vos sprongen traditiegetrouw in Gent. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, directeur van Natuurpunt Chris Steenwegen en Goedele Liekens kozen Sint-Laureins als favoriete jumpplaats.

Aquafin en de organisatoren zijn tevreden met de massale belangstelling en hopen het volgend jaar nog beter te doen, met nog zuiverder water in onze beken en rivieren. Er wachten ons namelijk nog heel wat uitdagingen om de beoogde zuiveringsgraad van 98% te halen.

Contacteer ons
Jasmin Lauwaert Woordvoerder Big Jump nationaal, Natuurpunt
Sabine Schellens Woordvoerder Aquafin, Aquafin
Jasmin Lauwaert Woordvoerder Big Jump nationaal, Natuurpunt
Sabine Schellens Woordvoerder Aquafin, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar