Aquafin brengt heldere toekomst Velp een stap dichterbij

Vrijdag 21 februari 2014 — Het meeste afvalwater van Glabbeek belandt vandaag nog ongezuiverd in de natuur. Daarom plant Aquafin de komende jaren nog heel wat investeringen in de regio, met als doel de waterkwaliteit van de waterlopen te verbeteren. Het eerste project in Bunsbeek werd reeds vorig jaar opgestart en loopt stilaan op zijn einde. Aquafin verwacht er in maart de wegenis te kunnen afwerken. Tijd dus om vooruit te blikken naar het volgende project, de collector Velp, in de Pepinusfortstraat, Meenselbeekstraat en Pamelenstraat.

“Begin april zullen de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, ter voorbereiding van de rioleringswerken”, verduidelijkt Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin. “Aansluitend start onze aannemer met de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding in de Pamelenstraat. De bestaande riolering behouden we voor de afvoer van het regenwater. Vermoedelijk eind april starten we met de aanleg van een afvalwatercollector in de Pepinusfortstraat vanaf de steenweg tot de Meenselbeekstraat. In de Meenselbeekstraat loopt deze collector door tot aan de kruising met de Velp. Ook aan deze zijde van de steenweg behouden we de bestaande riolering voor de afvoer van het regenwater.”

Een gescheiden stelsel in de straat heeft pas zin als ook de omwonenden het regenwater afkoppelen van de afvalwaterleiding. Thomas Egaña: “Om te bekijken hoe deze afkoppeling het best gebeurt, kunnen de bewoners aan gratis studie laten uitvoeren door onze afkoppelingsdeskundige. Die zal bekijken in welke mate het regenwater ter plaats ken blijven voor hergebruik, infiltratie of plaatselijke buffering. Pas als deze opties niet benut kunnen worden, zal het regenwater aangesloten worden op de regenwaterleiding in de straat.”

Het globale project zal ongeveer 10 maanden duren. Toch zal de zuivering van het verzamelde afvalwater nog even op zich laten wachten. Thomas Egaña: “We hopen in 2016 te kunnen starten met de bouw van de zuiveringsinstallatie langs de Tiensesteenweg. Pas als die voltooid is, zal het afvalwater effectief gezuiverd worden. Maar met de aanleg van deze collector, komt de zuivere Velp toch al een stap dichterbij.”

Op 24 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 33 in Glabbeek.