Aquafin brengt heldere toekomst Velp een stap dichterbij

Het meeste afvalwater van Glabbeek belandt vandaag nog ongezuiverd in de natuur. Daarom plant Aquafin de komende jaren nog heel wat investeringen in de regio, met als doel de waterkwaliteit van de waterlopen te verbeteren. Het eerste project in Bunsbeek werd reeds vorig jaar opgestart en loopt stilaan op zijn einde. Aquafin verwacht er in maart de wegenis te kunnen afwerken. Tijd dus om vooruit te blikken naar het volgende project, de collector Velp, in de Pepinusfortstraat, Meenselbeekstraat en Pamelenstraat.

“Begin april zullen de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, ter voorbereiding van de rioleringswerken”, verduidelijkt Thomas Egaña, projectmanager van Aquafin. “Aansluitend start onze aannemer met de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding in de Pamelenstraat. De bestaande riolering behouden we voor de afvoer van het regenwater. Vermoedelijk eind april starten we met de aanleg van een afvalwatercollector in de Pepinusfortstraat vanaf de steenweg tot de Meenselbeekstraat. In de Meenselbeekstraat loopt deze collector door tot aan de kruising met de Velp. Ook aan deze zijde van de steenweg behouden we de bestaande riolering voor de afvoer van het regenwater.”

Een gescheiden stelsel in de straat heeft pas zin als ook de omwonenden het regenwater afkoppelen van de afvalwaterleiding. Thomas Egaña: “Om te bekijken hoe deze afkoppeling het best gebeurt, kunnen de bewoners aan gratis studie laten uitvoeren door onze afkoppelingsdeskundige. Die zal bekijken in welke mate het regenwater ter plaats ken blijven voor hergebruik, infiltratie of plaatselijke buffering. Pas als deze opties niet benut kunnen worden, zal het regenwater aangesloten worden op de regenwaterleiding in de straat.”

Het globale project zal ongeveer 10 maanden duren. Toch zal de zuivering van het verzamelde afvalwater nog even op zich laten wachten. Thomas Egaña: “We hopen in 2016 te kunnen starten met de bouw van de zuiveringsinstallatie langs de Tiensesteenweg. Pas als die voltooid is, zal het afvalwater effectief gezuiverd worden. Maar met de aanleg van deze collector, komt de zuivere Velp toch al een stap dichterbij.”

Op 24 februari organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in het gemeentehuis, Grotestraat 33 in Glabbeek.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be