Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk Sint-Joris-Winge uit

Enkele jaren geleden nam Aquafin de gloednieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie in Sint-Joris-Winge in gebruik. Hoewel de installatie ontworpen is om het afvalwater van 7.000 inwoners te zuiveren, behandelt Aquafin vandaag slechts een fractie van die hoeveelheid. Om extra afvalwater aan te voeren, zal Aquafin de komende jaren nog een aantal collectorprojecten uitvoeren in de omgeving. Het eerste start op maandag 27 mei en zal vermoedelijk tot juni 2014 duren. Ondertussen werken de ingenieurs verder aan de plannen van de overige collectoren, om binnen enkele jaren de capaciteit van de zuiveringsinstallatie optimaal te kunnen benutten.

“Het project dat nu in de startblokken staat, is het belangrijkste van allemaal” weet projectmanager Wim Cheroutre. “Hiermee zullen we het afvalwater van ongeveer 1.200 inwoners aansluiten op de zuiveringsinstallatie. Daarvoor zullen we rioleringswerken uitvoeren in de Wingerstraat, langs de Leuvensesteenweg tussen de Wingerstraat en Glabbeeksesteenweg, ter hoogte van Winge Golf en in het zijstraatje van de Oude Aarschotsebaan. Het merendeel van de werken speelt zich echter af buiten de openbare weg, waardoor de hinder voor de omgeving en het verkeer eerder beperkt zal blijven. Langs deze nieuwe leiding zal op termijn het afvalwater van 2.800 inwoners naar de zuiveringsinstallatie stromen. Het is dus een belangrijke eerste schakel.”

Op dinsdag 21 mei om 20.00u organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Daar krijgen ze meer uitleg over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. De infoavond zal doorgaan in het gemeenschapscentrum De Maere, Leuvensesteenweg 187 te St-Joris-Winge.

- einde persbericht –

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar