Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Wingene verder uit

Vrijdag 29 mei 2015 — In het voorjaar van 2016 start Aquafin samen met de gemeente Wingene en de provincie West-Vlaanderen met rioleringswerken in de Ruiseledesteenweg in Wingene.

“Met dit project wil Aquafin het afvalwater van de Ruiseledesteenweg verzamelen in één centraal punt ter hoogte van de Tieltsteenweg”, vertelt Stefan Imbrechts, projectmanager bij Aquafin. “Het afvalwater zal deels gravitair afwateren richting Tieltsteenweg, het ander deel via een nieuw te bouwen pompstation t.h.v. de Ringbeek. Vanaf dat pompstation wordt het afvalwater dan via een persleiding verpompt naar de aan te leggen collector in de Ruiseledesteenweg die aansluit op de Tieltsteenweg. Van daaruit wordt het afvalwater afgevoerd naar het zuiveringsstation.”

Na de uitvoering van het project zal het afvalwater van ongeveer 1000 inwoners bijkomend worden gezuiverd.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch rioleringsplan voor dit project goedgekeurd. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zullen in het voorjaar 2016 starten.

Op woensdag 3 juni 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13 in Wingene.