Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge verder uit

Woensdag 4 mei 2016 — Aquafin, de gemeente Tielt-Winge en Infrax bereiden momenteel een rioleringsproject voor in de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van het noordoostelijke deel van Tielt-Winge dat nu nog in de Tieltse Motte belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie die momenteel ter hoogte van het kruispunt Boekhoutstraat – Rillaarseweg wordt gebouwd. Het gaat om het afvalwater van 700 inwoners dat bijkomend zal worden gezuiverd.

“De nieuwe collector van Aquafin zal vertrekken in de Beurtstraat ter hoogte van huisnummer 81 en loopt vervolgens via de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat tot aan de Rillaarseweg”, zegt Stefan Imbrechts, projectmanager bij Aquafin. “We creëren een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater van de woningen wordt aangesloten op de bestaande waterlopen. Regenwater kan er bij hevige regen immers toe leiden dat het ongezuiverde water in de riolering alsnog overstort in de waterlopen. Dit willen we zoveel mogelijk vermijden. Door regen- en afvalwater apart in te zamelen wordt bovendien ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder belast en kan het afvalwater beter worden verwerkt.”

De gemeente Tielt-Winge voorziet naast de rioleringswerken door Aquafin nieuwe fietspaden en nieuwe wegverharding in het deel van de Reststraat tussen de Zandstraat en Voorstraat. Gemeentelijk rioolbeheerder Infrax zal in twee zijtakken van de Reststraat ook nog enkele bijkomende rioleringswerken uitvoeren.

De rioleringswerken in de Beurstraat starten nog voor het bouwverlof. Het volledige project zal in totaal ongeveer 1,5 jaar duren. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 10 mei 2016 om 19u00 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

 

Dit project maakt deel uit van een groter geheel om o.a. de waterkwaliteit van de Tieltse Motte te verbeteren. In Tielt-Winge staan de komende jaren verschillende rioleringsprojecten op stapel. Hiermee wordt een belangrijke inhaalbeweging gemaakt om het afvalwater van de inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Van zodra alle werken in Tielt-Winge klaar zijn, zal het afvalwater van in totaal 5000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de nieuwe zuiveringsinstallatie die momenteel in de Rillaarseweg wordt gebouwd.

 

Stefan Imbrechts Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie