Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge verder uit

Aquafin, de gemeente Tielt-Winge en Infrax bereiden momenteel een rioleringsproject voor in de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van het noordoostelijke deel van Tielt-Winge dat nu nog in de Tieltse Motte belandt, aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie die momenteel ter hoogte van het kruispunt Boekhoutstraat – Rillaarseweg wordt gebouwd. Het gaat om het afvalwater van 700 inwoners dat bijkomend zal worden gezuiverd.

“De nieuwe collector van Aquafin zal vertrekken in de Beurtstraat ter hoogte van huisnummer 81 en loopt vervolgens via de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat tot aan de Rillaarseweg”, zegt Stefan Imbrechts, projectmanager bij Aquafin. “We creëren een gescheiden rioleringsstelsel waarbij het regenwater van de woningen wordt aangesloten op de bestaande waterlopen. Regenwater kan er bij hevige regen immers toe leiden dat het ongezuiverde water in de riolering alsnog overstort in de waterlopen. Dit willen we zoveel mogelijk vermijden. Door regen- en afvalwater apart in te zamelen wordt bovendien ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder belast en kan het afvalwater beter worden verwerkt.”

De gemeente Tielt-Winge voorziet naast de rioleringswerken door Aquafin nieuwe fietspaden en nieuwe wegverharding in het deel van de Reststraat tussen de Zandstraat en Voorstraat. Gemeentelijk rioolbeheerder Infrax zal in twee zijtakken van de Reststraat ook nog enkele bijkomende rioleringswerken uitvoeren.

De rioleringswerken in de Beurstraat starten nog voor het bouwverlof. Het volledige project zal in totaal ongeveer 1,5 jaar duren. De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden om de woningen maximaal bereikbaar te houden. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 10 mei 2016 om 19u00 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

 

Dit project maakt deel uit van een groter geheel om o.a. de waterkwaliteit van de Tieltse Motte te verbeteren. In Tielt-Winge staan de komende jaren verschillende rioleringsprojecten op stapel. Hiermee wordt een belangrijke inhaalbeweging gemaakt om het afvalwater van de inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Van zodra alle werken in Tielt-Winge klaar zijn, zal het afvalwater van in totaal 5000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de nieuwe zuiveringsinstallatie die momenteel in de Rillaarseweg wordt gebouwd.

 

Contacteer ons
Stefan Imbrechts Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Stefan Imbrechts Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar