Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge verder uit

Aquafin en de gemeente Tielt-Winge bereiden momenteel een rioleringsproject voor in de Voortstraat en een deel van de Heuvelstraat in Tielt-Winge. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 400 inwoners bijkomend aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater nog rechtstreeks in de grachten.

“Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Voortstraat en in de Heuvelstraat tussen het kruispunt met de Voortstraat en de Tombergstraat”, zegt Vicky Hendrickx, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater van de Voortstraat en Heuvelstraat wordt verzameld in een nieuw rioleringsstelsel. Dit afvalwater zal aangesloten worden op de nieuwe afvalwaterriolering in de Reststraat. Van daaruit wordt het verder getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie die momenteel aan de Rillaarseweg wordt gebouwd. Het regenwater wordt op zijn beurt verzameld in een regenwatersysteem van leidingen en grachten die de projectzone doorkruisen en afvoeren naar de Tieltse Motte”.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2017 starten. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 9 februari 2016 om 19u30 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

 

Het project in de Heuvelstraat en Voortstraat maakt deel uit van een groter geheel om o.a. de waterkwaliteit van de Tielse Motte te verbeteren. In Tielt-Winge staan de komende jaren verschillende rioleringsprojecten op stapel. Hiermee wordt een belangrijke inhaalbeweging gemaakt om het afvalwater van de inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Van zodra alle werken in Tielt-Winge klaar zijn, zal het afvalwater van in totaal 5000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de nieuwe zuiveringsinstallatie die momenteel in de Rillaarseweg wordt gebouwd.

Contacteer ons
Veerle Boey Adviseur communicatie
Vicky Hendrickx Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Vicky Hendrickx Projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar