Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge verder uit

Vrijdag 5 februari 2016 — Aquafin en de gemeente Tielt-Winge bereiden momenteel een rioleringsproject voor in de Voortstraat en een deel van de Heuvelstraat in Tielt-Winge. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 400 inwoners bijkomend aansluiten op het rioleringsnet. Momenteel belandt dit afvalwater nog rechtstreeks in de grachten.

“Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Voortstraat en in de Heuvelstraat tussen het kruispunt met de Voortstraat en de Tombergstraat”, zegt Vicky Hendrickx, projectmanager bij Aquafin. “Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater van de Voortstraat en Heuvelstraat wordt verzameld in een nieuw rioleringsstelsel. Dit afvalwater zal aangesloten worden op de nieuwe afvalwaterriolering in de Reststraat. Van daaruit wordt het verder getransporteerd naar de zuiveringsinstallatie die momenteel aan de Rillaarseweg wordt gebouwd. Het regenwater wordt op zijn beurt verzameld in een regenwatersysteem van leidingen en grachten die de projectzone doorkruisen en afvoeren naar de Tieltse Motte”.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd. De stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2017 starten. Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond. Deze gaat door op dinsdag 9 februari 2016 om 19u30 in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

 

Het project in de Heuvelstraat en Voortstraat maakt deel uit van een groter geheel om o.a. de waterkwaliteit van de Tielse Motte te verbeteren. In Tielt-Winge staan de komende jaren verschillende rioleringsprojecten op stapel. Hiermee wordt een belangrijke inhaalbeweging gemaakt om het afvalwater van de inwoners aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Van zodra alle werken in Tielt-Winge klaar zijn, zal het afvalwater van in totaal 5000 inwoners verzameld en gezuiverd kunnen worden in de nieuwe zuiveringsinstallatie die momenteel in de Rillaarseweg wordt gebouwd.

Veerle Boey Adviseur communicatie
Vicky Hendrickx Projectmanager