Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge verder uit

Binnenkort start Aquafin samen met de gemeente Tielt-Winge en Infrax met rioleringswerken in verschillende straten in Tielt-Winge. Met dit project wil Aquafin het afvalwater dat nu in de beken en grachten in en rond het centrum van Tielt-Winge belandt, opvangen en aansluiten op het rioleringsnet. Het gaat om het afvalwater van meer dan 500 inwoners dat bijkomend zal worden gezuiverd in de toekomstige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Rillaarseweg. De gemeente Tielt-Winge grijpt deze gelegenheid aan om de straten waarin nieuwe riolering wordt gelegd, te verfraaien.

 

“Vanaf 27 april starten de nutsmaatschappijen (Infrax, De Watergroep en Proximus) in de Ralisweg met de aanpassing van hun leidingen. Tijdens deze werken blijft doorgaand verkeer mogelijk”, vertelt Vicky Hendrickx, projectmanager van Aquafin. “De eigenlijke rioleringswerken door Aquafin starten vanaf 1 juni. Het project werd opgedeeld in fasen. Na de Ralisweg, zullen de werken door Aquafin zich onder meer situeren in (een deel van) de Rillaarseweg en Sint-Annastraat. Infrax voorziet eigen rioleringswerken in de Walenbosstraat. De rioleringswerken worden telkens voorafgegaan door de werken van de nutsmaatschappijen.”

 

“In de straten wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd”, gaat Vicky Hendrickx verder. “Bij een gescheiden riolering worden het afvalwater en het regenwater afzonderlijk opgevangen. Ook de leidingen van de huizen langs het traject dienen op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangesloten te worden.”

 

De gemeente Tielt-Winge maakt van deze gelegenheid gebruik om het wegdek in de Rillaarseweg volledig te vernieuwen en te voorzien van nieuwe fietspaden in rode beton. Ook in de Sint-Annastraat worden een aantal maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 

Op maandag 20 april 2015 organiseren Aquafin en de projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 19u in zaal ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

Contacteer ons
Veerle Boey Adviseur communicatie
Vicky Hendrickx Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie
Vicky Hendrickx Projectmanager
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar