Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Heers verder uit

Aquafin start in februari 2015 met riolerings- en wegenwerken in de Wijngaardstraat en een gedeelte van de Nieuwe Steenweg in Heers. De werken zullen wellicht tot juli 2015 duren. Doel van het project is het afvalwater van ongeveer 200 inwoners uit Gutshoven aan te sluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Dit vuile water komt nu nog ongezuiverd terecht in de Molenbeek. In december 2014 starten de nutsmaatschappijen Infrax, Belgacom en de Watergroep met aanpassingswerken aan hun bestaande leidingen.

“In de Wijngaardstraat wordt tussen de Nieuwe Steenweg en de Kraanstraat een nieuwe leiding voor het afvalwater aangelegd”, licht Min Huet, projectmanager van Aquafin, toe. “Vroeger werd dit afvalwater via een bestaande afvoer onder de huizen rechtstreeks naar de Molenbeek afgevoerd. Nu zal dit afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoepertingen. In de Nieuwe Steenweg wordt tussen de Molenbeek en de Wijngaardstraat ook een persleiding aangelegd en een pompstation gebouwd zodat we het afvalwater van Veulen kunnen aansluiten op het bestaande rioleringsnet. Het propere regenwater gaat nog steeds richting Molenbeek.”

Op donderdag 4 december organiseren de projectpartners een infomoment voor de omwonenden waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan tussen 17.00 en 19.00 uur in de werfkeet in de Bekstraat tegenover huisnummer 45 in Heers (Gutshoven). Uiteraard is ook de pers van harte welkom.

Contacteer ons
Veerle Boey Adviseur communciatie
Veerle Boey Adviseur communciatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar