Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Geel verder uit

Vrijdag 8 augustus 2014 — Op maandag 11 augustus starten Aquafin en stad Geel met wegen- en rioleringswerken in Lichtaartseweg tussen de Kleine Nete en de brug over het kanaal. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van het meest westelijk deel van Geel dat nu nog in de Kleine Nete en Bankloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet. De stad Geel maakt van de werken dankbaar gebruik om de Lichtaartseweg te voorzien van afgescheiden fietspaden en om het gevaarlijke kruispunt met Roerdompstraat aan te pakken.
 

Dirk Nevelsteen, projectmanager van Aquafin licht het project toe: “De komende jaren wordt het rioleringsnetwerk in de omgeving Geel – Olen – Kasterlee nog verder uitgebouwd. Om al dit bijkomend afvalwater af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lichtaart, wordt de capaciteit van de riolering in de Lichtaartseweg in Geel nu verhoogd. In de Lichtaartseweg bouwt Aquafin nieuwe pompstations en worden de oude gemoderniseerd. De Lichtaartseweg en Oudebrugweg krijgen bovendien een nieuwe gescheiden riolering met afzonderlijke opvang voor regen- en afvalwater. Hiermee wordt het afvalwater van ± 75 inwoners uit Geel bijkomend aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lichtaart. De regenwaterafvoer gebeurt via open grachten. Tot slot wordt onder het kanaal in Sint-Jozef Olen door Aquafin ook een persleiding geboord.”

Met dit project is het waterzuiveringsnetwerk van Aquafin voorbereid op de toekomst en kan er nog meer afvalwater afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lichtaart. Zo komt hier in de loop van 2015 al meteen het afvalwater van nog eens ± 215 inwoners uit de toekomstige riolering van de wijk Heibloem in Olen bij.

Veilige fietspaden en aanpak gevaarlijk kruispunt

De stad Geel maakt van de werken dankbaar gebruik om de Lichtaartseweg verkeersveiliger te maken. Langs beiden zijden van de weg komt een fietspad van 1,75 meter breed. Het fietspad krijgt bovendien een betere en veilige verlichting en wordt afgescheiden van de rijweg door een berm.

Daarnaast pakt de stad Geel ook enkele gevaarlijke kruispunten aan. Ter hoogte van het kruispunt Lichtaartseweg-Roerdompstraat worden extra bomen aangeplant en wordt een middengeleider voorzien om het overzicht over het kruispunt te verbeteren. Ook het kruispunt met Oudebrugweg wordt verkeersveiliger gemaakt.

Verkeersomleiding voor fietsers en doorgaand verkeer

Vanaf maandag 11 augustus is Lichtaartseweg tussen de brug over het kanaal en de Kleine Nete (grens Geel-Kasterlee) afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien langs Herentals en de nieuwe Noord-Zuidverbinding, goedgekeurd door de politiediensten. Ook voor fietsers geldt een omleiding. De bussen van De Lijn blijven nog tot 1 september over de werfzone rijden. Bobbejaanland blijft tijdens de werken bereikbaar via Lichtaart. De werken duren tot voorjaar 2015.