Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Arendonk verder uit

Woensdag 12 november 2014 — Aquafin en de gemeente Arendonk starten midden januari 2015 met riolerings- en wegenwerken in Meulegoor. Doel van het project is het afvalwater van de woningen in Meulegoor, dat nu nog ongezuiverd in de Maeskensloop belandt, aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arendonk. Het gaat om het afvalwater van 170 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en vanaf de ingebruikname van de riolering zal worden gezuiverd.

“De straat krijgt een nieuwe, gescheiden riolering”, licht Ronny Collet, projectmanager van Aquafin, toe. “Dit betekent dat het regen- en afvalwater afzonderlijk worden opgevangen. Om de woningen aan te sluiten op de zuiveringsinstallatie wordt in Meulegoor een  afvalwaterleiding aangelegd die aansluit op de riolering in de Kapelstraat. Het propere regenwater zal deels via bestaande en nieuwe grachten en deels via leidingen aangesloten worden op de Maeskensloop. Samen met deze werken wordt ook de weg in Meulegoor volledig vernieuwd. De werken zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.”

Op donderdag 13 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.00 uur in de gemeentelijke bibliotheek (zaal De Wamp), Deroissart 5 in Arendonk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.