Skip to Content

Aquafin breidt waterzuiveringsnetwerk in Arendonk verder uit

Aquafin en de gemeente Arendonk starten midden januari 2015 met riolerings- en wegenwerken in Meulegoor. Doel van het project is het afvalwater van de woningen in Meulegoor, dat nu nog ongezuiverd in de Maeskensloop belandt, aan te sluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Arendonk. Het gaat om het afvalwater van 170 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en vanaf de ingebruikname van de riolering zal worden gezuiverd.

“De straat krijgt een nieuwe, gescheiden riolering”, licht Ronny Collet, projectmanager van Aquafin, toe. “Dit betekent dat het regen- en afvalwater afzonderlijk worden opgevangen. Om de woningen aan te sluiten op de zuiveringsinstallatie wordt in Meulegoor een  afvalwaterleiding aangelegd die aansluit op de riolering in de Kapelstraat. Het propere regenwater zal deels via bestaande en nieuwe grachten en deels via leidingen aangesloten worden op de Maeskensloop. Samen met deze werken wordt ook de weg in Meulegoor volledig vernieuwd. De werken zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.”

Op donderdag 13 november organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden waar ze meer info krijgen over de timing en de fasering. Deze zal doorgaan om 19.00 uur in de gemeentelijke bibliotheek (zaal De Wamp), Deroissart 5 in Arendonk. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Ronny Collet projectmanager
Veerle Boey adviseur communicatie
Ronny Collet projectmanager
Veerle Boey adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar