Aquafin breidt waterzuivering Tielt-Winge uit

Maandag 30 september 2013 — Aquafin heeft de voorbije jaren fors hard gewerkt om het rioolwaterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge uit te bouwen. Sint-Joris-Winge beschikt sinds 2011 namelijk over een eigen zuiveringsinstallatie. Momenteel zijn daar de werken aan een belangrijke toevoerleiding op kruissnelheid. Ook in het noordelijk deel van de gemeente zal Aquafin ervoor zorgen dat binnen enkele jaren het huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt voor het in de natuur belandt. Op dit ogenblik liggen de plannen op de ontwerptafel van zowel een nieuwe zuiveringsinstallatie als de Collector Dorp – Boekhout - Reststraat.

Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin, blikt alvast vooruit: “De rioolwaterzuiveringsinstallatie zal gebouwd worden ter hoogte van het kruispunt Boekhoutstraat – Rillaarseweg. Ze zal het afvalwater kunnen zuiveren van ongeveer 7.000 inwoners. Daarvan zullen er 700 worden aangesloten met het geplande collectorproject. Die leiding vertrekt in de Beurtstraat ter hoogte van huisnummer 81 en loopt verder via de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat tot aan de Rillaarseweg. Langs dit traject voorzien we ook een nieuwe afvoer voor het regenwater. Dit zal deels gebeuren via een leiding en deels via grachten. Tegelijk met onze rioleringswerken voorziet de gemeente alvast de aanleg van fietspaden en een nieuwe wegverharding in de Reststraat tussen de Zandstraat en Voortstraat.”

Hoewel het project nog in de ontwerpfase zit en de eigenlijke werken vermoedelijk pas in het voorjaar van 2015 zullen starten, nodigen Aquafin en het gemeentebestuur de omwonenden nu reeds uit voor een eerste infomoment. Daar krijgen ze namelijk meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. Wim Cheroutre: “Een gescheiden stelsel kan pas renderen als de woningen langs het tracé het regenwater afkoppelen van de riolering. Waar mogelijk dient het regenwater plaatselijk hergebruikt, geïnfiltreerd of gebufferd te worden. Lukt dat niet, dan is de lozing op het openbaar regenwaterstelsel toegestaan. Alle bewoners zullen bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best kan gebeuren.”

De infoavond gaat door op maandag 30 september om 19u30 in ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.