Skip to Content

Aquafin breidt waterzuivering Tielt-Winge uit

Aquafin heeft de voorbije jaren fors hard gewerkt om het rioolwaterzuiveringsnetwerk in Tielt-Winge uit te bouwen. Sint-Joris-Winge beschikt sinds 2011 namelijk over een eigen zuiveringsinstallatie. Momenteel zijn daar de werken aan een belangrijke toevoerleiding op kruissnelheid. Ook in het noordelijk deel van de gemeente zal Aquafin ervoor zorgen dat binnen enkele jaren het huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt voor het in de natuur belandt. Op dit ogenblik liggen de plannen op de ontwerptafel van zowel een nieuwe zuiveringsinstallatie als de Collector Dorp – Boekhout - Reststraat.

Wim Cheroutre, projectmanager van Aquafin, blikt alvast vooruit: “De rioolwaterzuiveringsinstallatie zal gebouwd worden ter hoogte van het kruispunt Boekhoutstraat – Rillaarseweg. Ze zal het afvalwater kunnen zuiveren van ongeveer 7.000 inwoners. Daarvan zullen er 700 worden aangesloten met het geplande collectorproject. Die leiding vertrekt in de Beurtstraat ter hoogte van huisnummer 81 en loopt verder via de Beurtstraat, Reststraat en Boekhoutstraat tot aan de Rillaarseweg. Langs dit traject voorzien we ook een nieuwe afvoer voor het regenwater. Dit zal deels gebeuren via een leiding en deels via grachten. Tegelijk met onze rioleringswerken voorziet de gemeente alvast de aanleg van fietspaden en een nieuwe wegverharding in de Reststraat tussen de Zandstraat en Voortstraat.”

Hoewel het project nog in de ontwerpfase zit en de eigenlijke werken vermoedelijk pas in het voorjaar van 2015 zullen starten, nodigen Aquafin en het gemeentebestuur de omwonenden nu reeds uit voor een eerste infomoment. Daar krijgen ze namelijk meer info over de verdere procedure en de afkoppelingen op privaat terrein. Wim Cheroutre: “Een gescheiden stelsel kan pas renderen als de woningen langs het tracé het regenwater afkoppelen van de riolering. Waar mogelijk dient het regenwater plaatselijk hergebruikt, geïnfiltreerd of gebufferd te worden. Lukt dat niet, dan is de lozing op het openbaar regenwaterstelsel toegestaan. Alle bewoners zullen bezoek krijgen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe deze afkoppeling het best kan gebeuren.”

De infoavond gaat door op maandag 30 september om 19u30 in ’t Jongensschool, Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar