Skip to Content

Aquafin bracht in 2016 voor recordbedrag nieuwe projecten op de markt

Jaarresultaten 2016

Op de algemene vergadering van 18 april 2017 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2016 bekend. Het bedrijf kan blijven rekenen op het vertrouwen van het Vlaamse Gewest, zijn klantgemeenten en financiers. Dat is ook goed nieuws voor de bouwsector want Aquafin bracht vorig jaar voor een recordbedrag opdrachten op de markt.

De algemene vergadering keurde de jaarrekening van het bedrijf goed. Aquafin sloot het boekjaar 2016 af met een omzet van 477 miljoen euro en een winst van 8,2 miljoen euro. Het uit te keren dividend bedraagt 7,7 miljoen euro.

83% huishoudelijk afvalwater gezuiverd

Via Aquafin investeerde het Vlaamse Gewest fors in de uitbouw en het beheer van de infrastructuur voor rioolwaterzuivering. Tot op vandaag leverde Aquafin ruim 2.900 investerings- en renovatieprojecten op voor een totaal bedrag van 3,6 miljard euro. Zo klom het percentage huishoudelijk afvalwater dat gezuiverd wordt voor het in de natuur terechtkomt van nauwelijks 30% in 1990 naar 83% vandaag. Dat die investeringen vruchten afwerpen voor het milieu was al langer duidelijk, maar werd in 2016 bevestigd door een rapport van Natuurpunt over het terugkeren van fauna en flora naar onze waterlopen. (rapport “Levende beken” – Natuurpunt). Aquafin behaalde in 2016 overigens zeer goede zuiveringsresultaten met 98,99% van de installaties die aan alle opgelegde normen voldeden.

Recordbedrag aan opdrachten

In 2016 droeg het Vlaamse Gewest een nieuw projectenprogramma op aan Aquafin met een totale waarde van 230 miljoen euro, het grootste sinds jaren. Daarvan is 130 miljoen euro voorzien voor projecten in het kader van het Lokaal Pact, waarmee het gewest de financiële druk bij de gemeenten verlicht. Momenteel heeft Aquafin 1.283 projecten in zijn opdrachtenportefeuille voor ruim 1,3 miljard euro. “Vorig jaar brachten we voor 181 miljoen euro aan nieuwe projecten op de markt, wat bijzonder veel is,” zegt algemeen directeur Jan Goossens, die in november 2016 de leiding van het bedrijf overnam van Luc Bossyns. “De projecten vlot uitvoeringsrijp maken is niet alleen in het belang van het milieu. Ook onze technische partners, voor wie we een zeer belangrijke opdrachtgever zijn, rekenen op ons.”

Projecten vinden vlot financiering

De projecten die Aquafin uitvoert, financiert het bedrijf ook voor het Vlaamse Gewest. Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde investeerdersportefeuille slaagt Aquafin erin om vlot financiering te vinden voor zijn projecten. Jan Goossens: “We spelen in op de groeiende interesse van investeerders voor SRI-uitgiftes (Social Responsible Investments) en gaven in 2016 voor de tweede keer succesvol een Green Bond uit. Ook de Europese Investeringsbank, onze belangrijkste financier, hecht steeds meer belang aan de duurzaamheid van de projecten waarin ze investeert. Begin dit jaar ondertekenden we de opname van een eerste tranche van 100 miljoen euro binnen de tiende lening voor een totaal bedrag van 200 miljoen euro. Minstens een kwart van de projecten die voor deze lening werd voorgesteld, moest een positieve impact hebben op de klimaatverandering.”

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar