Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Ruiselede verder uit

Momenteel bereidt Aquafin in samenwerking met de gemeente Ruiselede en Farys de tweede fase van het rioleringsproject in Doomkerke en Klaphulle voor. ‘Met deze werken zal het afvalwater van de inwoners van de Bruggesteenweg en Wingenesteenweg aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk”, zegt Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. Het afvalwater belandt nu nog ongezuiverd in de Wantebeek, Klaphullebeek en Poekebeek.

Op dit moment wordt de eerste fase van het project uitgevoerd in de Bruggestraat en Bruggesteenweg. In een volgende fase zal er verder gewerkt worden richting Doomkerke. Aquafin zal een gescheiden riolering aanleggen in de Bruggesteenweg en Wingenesteenweg tussen Abeelstraat en Brandstraat. Farys zal tegelijk nieuwe rioleringen aanleggen in de Abeelstraat, Groene Sprietstraat, Knokstraat, Klaphullestraat, Meuleslag, Vlaagtweg en Diksmuidse Boterweg. De infoavond waarvoor u wordt uitgenodigd, handelt over deze tweede fase.

“Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Lisa Vanhaute. 

De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk eerste helft van 2016 starten nadat de eerste fase is afgerond.

Op woensdag 22 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Deze start om 20.00u in Zaal voor Sport en Spel, Tieltstraat in Ruiselede. Uiteraard is ook de pers van harte welkom de infoavond bij te wonen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be