Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Lochristi verder uit

Woensdag 11 maart 2015 — Aquafin en de gemeente Lochristi bereiden momenteel een wegen- en rioleringsproject voor in de Leemstraat, Persijzerstraat en de Oude Veldstraat. Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van 270 inwoners bijkomend aansluiten op het rioleringsnet. Het afvalwater van deze woningen komt nu nog ongezuiverd in de Dijkgracht en Westlede Watergang terecht.

“Om dit te realiseren zal het afvalwater gescheiden van het regenwater opgevangen worden”, legt projectmanager van Aquafin, Lisa Vanhaute, uit. “Er wordt een gescheiden riolering aangelegd in de Leemstraat (Dijkgracht tot Persijzer), Persijzerstraat en een deel van de Oude Veldstraat. Het afvalwater van deze bewoners zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke. Het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten en waterlopen. De bestaande grachten worden plaatselijk ook aangepast. De werken zullen ten vroegste in het voorjaar van 2016 van start gaan.”

Naast de rioleringswerken zal de gemeente de wegenis vernieuwen en de veiligheid voor fietsers verhogen. Zo komen er enkelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de weg.

Op donderdag 12 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en de herinrichting van de wegenis verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 20u00 in café Den Hoek, Beeweg 1 in Lochristi.

Lisa Vanhaute Projectmanager Aquafin
Veerle Boey Adviseur communicatie