Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Lochristi verder uit

Aquafin en de gemeente Lochristi bereiden momenteel een wegen- en rioleringsproject voor in de Leemstraat, Persijzerstraat en de Oude Veldstraat. Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van 270 inwoners bijkomend aansluiten op het rioleringsnet. Het afvalwater van deze woningen komt nu nog ongezuiverd in de Dijkgracht en Westlede Watergang terecht.

“Om dit te realiseren zal het afvalwater gescheiden van het regenwater opgevangen worden”, legt projectmanager van Aquafin, Lisa Vanhaute, uit. “Er wordt een gescheiden riolering aangelegd in de Leemstraat (Dijkgracht tot Persijzer), Persijzerstraat en een deel van de Oude Veldstraat. Het afvalwater van deze bewoners zal afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Moerbeke. Het regenwater wordt aangesloten op bestaande grachten en waterlopen. De bestaande grachten worden plaatselijk ook aangepast. De werken zullen ten vroegste in het voorjaar van 2016 van start gaan.”

Naast de rioleringswerken zal de gemeente de wegenis vernieuwen en de veiligheid voor fietsers verhogen. Zo komen er enkelrichtingsfietspaden langs beide zijden van de weg.

Op donderdag 12 maart 2015 organiseren de gemeente en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken en de herinrichting van de wegenis verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 20u00 in café Den Hoek, Beeweg 1 in Lochristi.

Lisa Vanhaute

Projectmanager Aquafin

Veerle Boey

Adviseur communicatie

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be