Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Holsbeek verder uit

Op 17 maart start Aquafin in Holsbeek met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector, die het afvalwater van 1.200 inwoners bijkomend zal aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Deze investering is een belangrijke schakel om de waterkwaliteit van de hele regio te verbeteren, want op termijn zal via deze buis ook het afvalwater afkomstig van Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode getransporteerd worden.

“De werken in Holsbeek-centrum situeren zich eigenlijk ten noorden van de dorpskern”, verduidelijkt Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “We leggen namelijk een nieuwe collector aan tussen de Steenweg op Holsbeek ten noorden van de E314 en de Smisstraat. Aan de carpoolparking langs de autosnelweg zullen we ook een pompstation bouwen, om het verzamelde afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel te pompen. De gemeente Holsbeek maakt van de gelegenheid gebruik om rioleringswerken uit te voeren in de zijstraat van de Wingeweg, de Smisstraat en de Tornooistraat. Die twee laatste krijgen daarna een nieuw wegdek.”

Bij de rioleringswerken krijgt de scheiding van regen- en afvalwater bijzondere aandacht. Joan Deckers: “Het afvalwater voeren we naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rotselaar. Het propere regenwater leiden we rechtstreeks naar de natuur. We vragen ook aan de bewoners langs het tracé om het regenwater af te koppelen van de riolering. Waar mogelijk kan dit best ter plaatse blijven voor hergebruik, infiltratie of buffering.  Lukt dat niet, dan is aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten. Hoewel de afkoppelingen ten laste zijn van de eigenaars, voorziet de gemeente wel een tussenkomst. Bovendien kan elke bewoner een gratis afkoppelingsstudie laten opmaken.”

Op 10 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 20 uur in het gemeentehuis, Dutselstraat 15 in Holsbeek.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be