Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Holsbeek verder uit

Vrijdag 7 maart 2014 — Op 17 maart start Aquafin in Holsbeek met de aanleg van een nieuwe afvalwatercollector, die het afvalwater van 1.200 inwoners bijkomend zal aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Deze investering is een belangrijke schakel om de waterkwaliteit van de hele regio te verbeteren, want op termijn zal via deze buis ook het afvalwater afkomstig van Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode en Nieuwrode getransporteerd worden.

“De werken in Holsbeek-centrum situeren zich eigenlijk ten noorden van de dorpskern”, verduidelijkt Joan Deckers, projectmanager van Aquafin. “We leggen namelijk een nieuwe collector aan tussen de Steenweg op Holsbeek ten noorden van de E314 en de Smisstraat. Aan de carpoolparking langs de autosnelweg zullen we ook een pompstation bouwen, om het verzamelde afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel te pompen. De gemeente Holsbeek maakt van de gelegenheid gebruik om rioleringswerken uit te voeren in de zijstraat van de Wingeweg, de Smisstraat en de Tornooistraat. Die twee laatste krijgen daarna een nieuw wegdek.”

Bij de rioleringswerken krijgt de scheiding van regen- en afvalwater bijzondere aandacht. Joan Deckers: “Het afvalwater voeren we naar onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rotselaar. Het propere regenwater leiden we rechtstreeks naar de natuur. We vragen ook aan de bewoners langs het tracé om het regenwater af te koppelen van de riolering. Waar mogelijk kan dit best ter plaatse blijven voor hergebruik, infiltratie of buffering.  Lukt dat niet, dan is aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten. Hoewel de afkoppelingen ten laste zijn van de eigenaars, voorziet de gemeente wel een tussenkomst. Bovendien kan elke bewoner een gratis afkoppelingsstudie laten opmaken.”

Op 10 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie. Deze zal doorgaan om 20 uur in het gemeentehuis, Dutselstraat 15 in Holsbeek.