Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Bonheiden uit

Vrijdag 17 oktober 2014 — Momenteel bereidt de gemeente Bonheiden, in samenwerking met HidroRio en Aquafin het rioleringsproject ‘verbindingsriool Plasstraat, Bleukstraat en Donkerstraat’ voor. “Met deze werken willen we op termijn het afvalwater van 1070 inwoners bijkomend zuiveren”, zegt Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin.

Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal dan afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

Voor dit project dient de infrastructuur stroomafwaarts nog verder uitgebouwd te worden. Pas dan kunnen de inwoners aangesloten worden op het gescheiden rioleringsnet. Om het afvalwater van de bewoners van de Plasstraat, Bleukstraat en Donkerstraat te kunnen opvangen en afvoeren, worden 4 pompstations met persleiding voorzien.

“Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Freddy Schampaert.

“De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn aangevraagd en in behandeling bij de bevoegde instanties. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, organiseren we een tweede infoavond waarin we de buurtbewoners informeren over de timing en fasering", zegt Schampaert.

Op maandag 20 oktober 2014 organiseren de projectpartners en de gemeente een infoavond voor de omwonenden. Deze start om 19.30u in zaal Sint-Martinus, Brugstraat 5 in Rijmenam. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.