Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Bonheiden uit

Dinsdag 7 oktober 2014 — Momenteel bereidt de gemeente Bonheiden, in samenwerking met HidroRio en Aquafin het rioleringsproject ‘verbindingsriool Sleestraat’ voor. “Met deze werken willen we op termijn het afvalwater van 270 inwoners bijkomend zuiveren”, zegt Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin.

Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal dan afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

Voor dit project dient de infrastructuur stroomafwaarts nog verder uitgebouwd te worden. Pas dan kunnen de inwoners aangesloten worden op het gescheiden rioleringsnet. Eenmaal dat de infrastructuur aanwezig is zal het afvalwater afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Om het afvalwater van de bewoners van de Sleestraat en de aansluitende straten te kunnen opvangen en afvoeren, wordt een pompstation met persleiding voorzien.

“Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Freddy Schampaert.

“De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn aangevraagd en in behandeling bij de bevoegde instanties”, zegt Schampaert. “Vlak voor de werken van start gaan, organiseren we een tweede infoavond waarin we de buurtbewoners informeren over de timing en fasering.”

Op woensdag 8 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De infoavond start om 19.30u in zaal Sint-Martinus, Brugstraat 5 in Rijmenam. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.