Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Bonheiden uit

Momenteel bereidt de gemeente Bonheiden, in samenwerking met HidroRio en Aquafin het rioleringsproject ‘verbindingsriool Sleestraat’ voor. “Met deze werken willen we op termijn het afvalwater van 270 inwoners bijkomend zuiveren”, zegt Freddy Schampaert, projectmanager van Aquafin.

Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. Het afvalwater zal dan afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.

Voor dit project dient de infrastructuur stroomafwaarts nog verder uitgebouwd te worden. Pas dan kunnen de inwoners aangesloten worden op het gescheiden rioleringsnet. Eenmaal dat de infrastructuur aanwezig is zal het afvalwater afgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie van Boortmeerbeek. Om het afvalwater van de bewoners van de Sleestraat en de aansluitende straten te kunnen opvangen en afvoeren, wordt een pompstation met persleiding voorzien.

“Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”, vertelt Freddy Schampaert.

“De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zijn aangevraagd en in behandeling bij de bevoegde instanties”, zegt Schampaert. “Vlak voor de werken van start gaan, organiseren we een tweede infoavond waarin we de buurtbewoners informeren over de timing en fasering.”

Op woensdag 8 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De infoavond start om 19.30u in zaal Sint-Martinus, Brugstraat 5 in Rijmenam. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be