Skip to Content

Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Ruiselede uit

Binnen een maand start Aquafin in Ruiselede met het eerste van drie projecten, die er samen voor moeten zorgen dat het afvalwater van de inwoners van Doomkerke en Klaphulle aangesloten wordt op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt al dit afvalwater nog ongezuiverd in de Wantebeek, Klaphullebeek en Poekebeek. Aquafin verwacht dat na de uitvoering van de drie projecten de waterkwaliteit van deze beken opmerkelijk zal verbeteren.

“In dit eerste project werken we in de Bruggestraat, Bruggesteenweg, Akkerweg, Pensionaatstraat en Schietspoelstraat” verduidelijkt Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “ Samen met rioolbeheerder TMVW zullen we in al deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen, waarmee we het afvalwater en regenwater apart zullen verzamelen. Waar mogelijk zullen we grachten gebruiken voor de afvoer van het regenwater. De gemeente zal langs het tracé nog wat verfraaiingswerken uitvoeren aan de wegenis. Ook het provinciebestuur is betrokken, zij financieren de aanleg van nieuwe fietspaden in de Bruggestraat en Bruggesteenweg vanaf de ingang van het Slachthuis richting Wingene.”

Er staat dus heel wat op de agenda. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de werf opgesplitst worden in verschillende fases. Lisa Vanhaute: “Het startschot wordt gegeven op 22 april, dan beginnen we met de rioleringswerken in de Akkerweg tot en met het kruispunt met de Bruggestraat. Half mei starten de projectpartners TMVW en de gemeente met de rioleringswerken in Pensionaatstraat.”

Het tracé van de werken vormt een belangrijke verbinding tussen Ruiselede en Wingene. Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Wantestraat en de  Gallatasstraat. In de Schietspoelstraat en de Pontstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.

Op woensdag 26 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal voor Sport en Spel, Tieltstraat te Ruiselede. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar