Aquafin bouwt waterzuiveringsnetwerk Ruiselede uit

Woensdag 26 maart 2014 — Binnen een maand start Aquafin in Ruiselede met het eerste van drie projecten, die er samen voor moeten zorgen dat het afvalwater van de inwoners van Doomkerke en Klaphulle aangesloten wordt op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt al dit afvalwater nog ongezuiverd in de Wantebeek, Klaphullebeek en Poekebeek. Aquafin verwacht dat na de uitvoering van de drie projecten de waterkwaliteit van deze beken opmerkelijk zal verbeteren.

“In dit eerste project werken we in de Bruggestraat, Bruggesteenweg, Akkerweg, Pensionaatstraat en Schietspoelstraat” verduidelijkt Lisa Vanhaute, projectmanager van Aquafin. “ Samen met rioolbeheerder TMVW zullen we in al deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen, waarmee we het afvalwater en regenwater apart zullen verzamelen. Waar mogelijk zullen we grachten gebruiken voor de afvoer van het regenwater. De gemeente zal langs het tracé nog wat verfraaiingswerken uitvoeren aan de wegenis. Ook het provinciebestuur is betrokken, zij financieren de aanleg van nieuwe fietspaden in de Bruggestraat en Bruggesteenweg vanaf de ingang van het Slachthuis richting Wingene.”

Er staat dus heel wat op de agenda. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, zal de werf opgesplitst worden in verschillende fases. Lisa Vanhaute: “Het startschot wordt gegeven op 22 april, dan beginnen we met de rioleringswerken in de Akkerweg tot en met het kruispunt met de Bruggestraat. Half mei starten de projectpartners TMVW en de gemeente met de rioleringswerken in Pensionaatstraat.”

Het tracé van de werken vormt een belangrijke verbinding tussen Ruiselede en Wingene. Het doorgaand verkeer zal omgeleid worden via de Wantestraat en de  Gallatasstraat. In de Schietspoelstraat en de Pontstraat zal tijdelijk eenrichtingsverkeer worden ingevoerd.

Op woensdag 26 maart organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer uitleg krijgen over de verdere timing en fasering. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal voor Sport en Spel, Tieltstraat te Ruiselede. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.