Skip to Content

Aquafin bouwt riolering in Rijkevorsel voor zuivere Salmmeerloop

Rijkevorsel

Volgende maand start Aquafin met de uitbouw van het rioleringsnet in Rijkevorsel. De werken vinden plaats in Kleine Gammel en in de Hoogstraatsesteenweg waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd tot aan Koekhoven.

“Op deze plaatsen zullen we het regenwater en het afvalwater afzonderlijk verzamelen en afvoeren” weet Rik Debusschere, projectmanager van Aquafin. “Het afvalwater sluiten we aan op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van ongeveer 440 inwoners, goed voor een dagelijkse vuilvracht van bijna 50.000 liter! Het regenwater wordt na aanpassing van de bestaande grachten rechtstreeks naar de Salmmeerloop geleid. We verwachten dat de waterkwaliteit van deze waterloop na onze werken opmerkelijk zal verbeteren.”

 

Ter voorbereiding van de komst van Aquafin, zullen een aantal nutsbedrijven vanaf maart hun leidingen waar nodig aanpassen, vernieuwen of verleggen. Aansluitend volgen de eigenlijke rioleringswerken.

 

Op dinsdag 18 februari 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer informatie krijgen over de verdere fasering. Deze zal doorgaan om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.

 

 

- einde persbericht –

 

Meer informatie?

Rik Debusschere, projectmanager,

gsm 0475 65 96 53, [email protected]

 

Veerle Boey, adviseur Communicatie,

gsm 0498 45 52 89, e-mail [email protected]

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar