Skip to Content

Aquafin bouwt bergingsbekken langs Molse Nete

Begin deze maand is aannemer DCA gestart met de aanleg van een bergbezinkingsbekken ter hoogte van de Borgerhoutsedijk. Aquafin wil met dit project het afvalwater opvangen dat nu nog via een overstort in de Molse Nete belandt.

Elly Deman, projectmanager van Aquafin, schetst waarom dit project zo belangrijk is: “Regenwater hoort niet thuis in de riolering. Het neemt er ruimte in die bedoeld is voor afvalwater. Hierdoor zal het stelsel bij hevige of langdurige regen overvol geraken. Het teveel aan water belandt dan via noodopeningen, overstorten genaamd, rechtstreeks in de natuur. Hoewel het gaat om sterk verdund afvalwater, blijft de vervuiling een belasting voor het ecosysteem in de waterloop. Het rioleringsstelsel in Mol kent een hoge verdunningsgraad. Omdat het veel kost om al dat regenwater af te koppelen van de riolering, bouwen we alvast een bergebezinkingsbekken ter hoogte van een belangrijk overstort. In dat bekken kunnen we het teveel aan water uit de riool tijdelijk stockeren, om het na de bui te laten terugvloeien naar de riolering. In het bekken kan het vuil in het water bezinken naar de bodem. Als in het ergste geval ook het bekken volledig vol staat, dan zal het water dat we op dat moment lozen in de Molse Nete alvast een eerste zuivering hebben ondergaan.”

Aquafin bouwt het bekken op de terreinen naast de bestaande zuiveringsinstallatie in de Borgerhoutsedijk. In de Hooistraat wordt over een 40-tal meter (ter hoogte van huisnummers 7, 10 en 11) de bestaande riolering vervangen door een nieuwe riolering met een grotere diameter. Als alles vlot verloopt, zal het project ongeveer 9 maanden in beslag nemen.

Op maandag 19 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 20:00 uur in de raadzaal van ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Contacteer ons
Elly Deman projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Elly Deman projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar