Aquafin bouwt bergingsbekken langs Molse Nete

Vrijdag 16 mei 2014 — Begin deze maand is aannemer DCA gestart met de aanleg van een bergbezinkingsbekken ter hoogte van de Borgerhoutsedijk. Aquafin wil met dit project het afvalwater opvangen dat nu nog via een overstort in de Molse Nete belandt.

Elly Deman, projectmanager van Aquafin, schetst waarom dit project zo belangrijk is: “Regenwater hoort niet thuis in de riolering. Het neemt er ruimte in die bedoeld is voor afvalwater. Hierdoor zal het stelsel bij hevige of langdurige regen overvol geraken. Het teveel aan water belandt dan via noodopeningen, overstorten genaamd, rechtstreeks in de natuur. Hoewel het gaat om sterk verdund afvalwater, blijft de vervuiling een belasting voor het ecosysteem in de waterloop. Het rioleringsstelsel in Mol kent een hoge verdunningsgraad. Omdat het veel kost om al dat regenwater af te koppelen van de riolering, bouwen we alvast een bergebezinkingsbekken ter hoogte van een belangrijk overstort. In dat bekken kunnen we het teveel aan water uit de riool tijdelijk stockeren, om het na de bui te laten terugvloeien naar de riolering. In het bekken kan het vuil in het water bezinken naar de bodem. Als in het ergste geval ook het bekken volledig vol staat, dan zal het water dat we op dat moment lozen in de Molse Nete alvast een eerste zuivering hebben ondergaan.”

Aquafin bouwt het bekken op de terreinen naast de bestaande zuiveringsinstallatie in de Borgerhoutsedijk. In de Hooistraat wordt over een 40-tal meter (ter hoogte van huisnummers 7, 10 en 11) de bestaande riolering vervangen door een nieuwe riolering met een grotere diameter. Als alles vlot verloopt, zal het project ongeveer 9 maanden in beslag nemen.

Op maandag 19 mei organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De aanwezigen krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Deze zal doorgaan om 20:00 uur in de raadzaal van ‘t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol.

Elly Deman projectmanager at Aquafin
Vincent Nuytemans adviseur Communicatie at Aquafin