Skip to Content

Aquafin blijft bij grootste opdrachtgevers voor bouwsector in Vlaanderen

Jaarrekening 2015 gepubliceerd

Op de algemene vergadering van 19 april 2016 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2015 bekend. Het bedrijf kon het vertrouwen van het Vlaamse Gewest bevestigen en zal ook dit jaar weer voor 160 miljoen euro aan projecten voor de uitbouw en de optimalisatie van de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op de markt brengen.

Op de algemene vergadering van 19 april 2016 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2015 bekend. Het bedrijf kon het vertrouwen van het Vlaamse Gewest bevestigen en zal ook dit jaar weer voor 160 miljoen euro aan projecten voor de uitbouw en de optimalisatie van de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op de markt brengen.

De algemene vergadering keurde de jaarrekening van het bedrijf goed. Aquafin sloot het boekjaar 2015 af met een omzet van 464 miljoen euro en een winst van 8,8 miljoen euro. Het uit te keren dividend bedraagt 8,4 miljoen euro.

Zuiveringsgraad van 82,3 %

Sinds zijn oprichting in 1990 leverde Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest 2.800 investerings- en renovatieprojecten op voor een totaal bedrag van 3,5 miljard euro. Die zware investeringen hebben ervoor gezorgd dat vandaag 82,3 % van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt vooraleer het wordt geloosd in oppervlaktewater. Het verschil met enkele decennia geleden is duidelijk merkbaar aan de verbeterende waterkwaliteit in beken en rivieren. Vissoorten die nog nauwelijks voorkwamen, vinden terug hun weg naar het propere water, met in hun kielzog een aantal opmerkelijke viseters zoals de otter, de zeehond en zelfs de bruinvis.

Gegarandeerd werkvolume voor bouwsector

Momenteel heeft Aquafin 1.244 projecten in zijn opdachtenportefeuille voor nog eens bijna 1,3 miljard euro. “Daarmee zorgen we de komende jaren alvast nog voor een gegarandeerd werkvolume voor de bouwsector,” zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns. “Dit jaar zullen we opnieuw voor 160 miljoen euro aan projecten aanbesteden. We hanteren hiervoor een spreidingsplan waarmee we organisatorische problemen bij de aannemers willen vermijden. De doelstelling is om nog voor het bouwverlof 40 % van het totale volume voor dit jaar op de markt te brengen, 40 % in de periode van augustus tot december en de laatste 20 % in december.”

Nieuwe internationale en groene investeerders

De jongste jaren werkt Aquafin meer en meer met institutionele beleggers voor de lange termijn financiering van zijn projecten. Luc Bossyns: “Daardoor is de noodzaak ontstaan om onze investeerdersportefeuille verder te diversifiëren. In 2015 hebben we dan ook enkele nieuwe succesvolle financieringsovereenkomsten afgesloten. Zo waren we het eerste Belgische bedrijf om een Green Bond uit te geven en plaatsten we een Namensschuldversbreibung bij een Duitse investeerder.” De Europese Investeringsbank (EIB) blijft de belangrijkste financieringspartner voor Aquafin. Begin dit jaar werd de samenwerking verlengd door de ondertekening van de opname van de tweede schijf van 100 miljoen euro van alweer de negende lening. Ondertussen zijn de onderhandelingen gestart voor een tiende lening.

Raadpleeg ons jaarverslag online: jaarverslag.aquafin.be

Contacteer ons
Johan Maes directeur Financieren
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Johan Maes directeur Financieren
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar