Aquafin blijft bij grootste opdrachtgevers voor bouwsector in Vlaanderen

Jaarrekening 2015 gepubliceerd

Dinsdag 19 april 2016 — Op de algemene vergadering van 19 april 2016 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2015 bekend. Het bedrijf kon het vertrouwen van het Vlaamse Gewest bevestigen en zal ook dit jaar weer voor 160 miljoen euro aan projecten voor de uitbouw en de optimalisatie van de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op de markt brengen.

Op de algemene vergadering van 19 april 2016 maakte Aquafin zijn jaarresultaten van 2015 bekend. Het bedrijf kon het vertrouwen van het Vlaamse Gewest bevestigen en zal ook dit jaar weer voor 160 miljoen euro aan projecten voor de uitbouw en de optimalisatie van de Vlaamse rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op de markt brengen.

De algemene vergadering keurde de jaarrekening van het bedrijf goed. Aquafin sloot het boekjaar 2015 af met een omzet van 464 miljoen euro en een winst van 8,8 miljoen euro. Het uit te keren dividend bedraagt 8,4 miljoen euro.

Zuiveringsgraad van 82,3 %

Sinds zijn oprichting in 1990 leverde Aquafin in opdracht van het Vlaamse Gewest 2.800 investerings- en renovatieprojecten op voor een totaal bedrag van 3,5 miljard euro. Die zware investeringen hebben ervoor gezorgd dat vandaag 82,3 % van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt vooraleer het wordt geloosd in oppervlaktewater. Het verschil met enkele decennia geleden is duidelijk merkbaar aan de verbeterende waterkwaliteit in beken en rivieren. Vissoorten die nog nauwelijks voorkwamen, vinden terug hun weg naar het propere water, met in hun kielzog een aantal opmerkelijke viseters zoals de otter, de zeehond en zelfs de bruinvis.

Gegarandeerd werkvolume voor bouwsector

Momenteel heeft Aquafin 1.244 projecten in zijn opdachtenportefeuille voor nog eens bijna 1,3 miljard euro. “Daarmee zorgen we de komende jaren alvast nog voor een gegarandeerd werkvolume voor de bouwsector,” zegt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns. “Dit jaar zullen we opnieuw voor 160 miljoen euro aan projecten aanbesteden. We hanteren hiervoor een spreidingsplan waarmee we organisatorische problemen bij de aannemers willen vermijden. De doelstelling is om nog voor het bouwverlof 40 % van het totale volume voor dit jaar op de markt te brengen, 40 % in de periode van augustus tot december en de laatste 20 % in december.”

Nieuwe internationale en groene investeerders

De jongste jaren werkt Aquafin meer en meer met institutionele beleggers voor de lange termijn financiering van zijn projecten. Luc Bossyns: “Daardoor is de noodzaak ontstaan om onze investeerdersportefeuille verder te diversifiëren. In 2015 hebben we dan ook enkele nieuwe succesvolle financieringsovereenkomsten afgesloten. Zo waren we het eerste Belgische bedrijf om een Green Bond uit te geven en plaatsten we een Namensschuldversbreibung bij een Duitse investeerder.” De Europese Investeringsbank (EIB) blijft de belangrijkste financieringspartner voor Aquafin. Begin dit jaar werd de samenwerking verlengd door de ondertekening van de opname van de tweede schijf van 100 miljoen euro van alweer de negende lening. Ondertussen zijn de onderhandelingen gestart voor een tiende lening.

Raadpleeg ons jaarverslag online: jaarverslag.aquafin.be

Johan Maes directeur Financieren
Valerie Lievens hoofd Communicatie at Aquafin