Aquafin bevrijdt Leigracht van vuilvracht

Hoewel van de lente nog niet veel te merken is, geven Aquafin en de gemeente Diest op donderdag 21 maart een toelichting bij de heldere toekomst die ze voor de Leigracht ambiëren. Met de geplande collectorwerken ter hoogte van de Jan Gorislaan zal Aquafin namelijk het afvalwater van ongeveer 370 inwoners aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Demer. Vandaag belandt al dit water nog ongezuiverd in Leigracht.

“De lozingspunten bevinden zich ter hoogte van de Smodderpotstraat, Weidestraat en Leigrachtstraat” weet Peter Gillis, projectmanager van Aquafin. “Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zullen we het afvalwater oppikken en aansluiten op onze zuiveringsinstallatie. Voor de afvoer van het propere regenwater naar de Leigracht zullen we waar mogelijk de bestaande grachten gebruiken.”

Vanaf begin april zullen de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, ter voorbereiding van de eigenlijke rioleringswerken. Peter Gillis: “Op 15 april start onze aannemer met zijn voorbereidende werken, waarna hij stelselmatig een gescheiden riolering zal aanleggen in de Weidestraat, de Privaatweg en tot slot de Leigrachtstraat, waar we aansluiten op de bestaande collector naast de Oude Demer. Ook de zijstraten van de Leigrachtstraat krijgen een gescheiden stelsel.”

Op de infoavond, die zal doorgaan om 20u00 in de Sint-Joriszaal in het Stadhuis te Diest, krijgen de aanwezigen niet alleen informatie over de timing en fasering, maar krijgen ze ook de kans om eventueel resterende vragen te stellen over de afkoppelingen op privaat terrein toegelicht. Peter Gillis: “De voorbije maanden hebben alle omwonenden van het tracé bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige. Die heeft hen gratis advies gegeven over hoe het regenwater het best afgekoppeld wordt van de riolering. De afkoppelingsdeskundige zal ook aanwezig zijn op de infoavond.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be