Aquafin bevrijdt Leigracht van vuilvracht

Woensdag 20 maart 2013 — Hoewel van de lente nog niet veel te merken is, geven Aquafin en de gemeente Diest op donderdag 21 maart een toelichting bij de heldere toekomst die ze voor de Leigracht ambiëren. Met de geplande collectorwerken ter hoogte van de Jan Gorislaan zal Aquafin namelijk het afvalwater van ongeveer 370 inwoners aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie langs de Demer. Vandaag belandt al dit water nog ongezuiverd in Leigracht.

“De lozingspunten bevinden zich ter hoogte van de Smodderpotstraat, Weidestraat en Leigrachtstraat” weet Peter Gillis, projectmanager van Aquafin. “Met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zullen we het afvalwater oppikken en aansluiten op onze zuiveringsinstallatie. Voor de afvoer van het propere regenwater naar de Leigracht zullen we waar mogelijk de bestaande grachten gebruiken.”

Vanaf begin april zullen de nutsbedrijven waar nodig hun leidingen aanpassen, ter voorbereiding van de eigenlijke rioleringswerken. Peter Gillis: “Op 15 april start onze aannemer met zijn voorbereidende werken, waarna hij stelselmatig een gescheiden riolering zal aanleggen in de Weidestraat, de Privaatweg en tot slot de Leigrachtstraat, waar we aansluiten op de bestaande collector naast de Oude Demer. Ook de zijstraten van de Leigrachtstraat krijgen een gescheiden stelsel.”

Op de infoavond, die zal doorgaan om 20u00 in de Sint-Joriszaal in het Stadhuis te Diest, krijgen de aanwezigen niet alleen informatie over de timing en fasering, maar krijgen ze ook de kans om eventueel resterende vragen te stellen over de afkoppelingen op privaat terrein toegelicht. Peter Gillis: “De voorbije maanden hebben alle omwonenden van het tracé bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige. Die heeft hen gratis advies gegeven over hoe het regenwater het best afgekoppeld wordt van de riolering. De afkoppelingsdeskundige zal ook aanwezig zijn op de infoavond.”