Skip to Content

Aquafin bespaarde al 10 ton CO2 en gaat voor meer

Vanuit de zorg voor het milieu en zijn werknemers, heeft Aquafin de voorbije jaren al heel wat stappen gezet die bijdragen tot een betere mobiliteit. De oprichting van satellietkantoren in Drongen, Herentals en Leuven en de introductie van plaats- en tijdsonafhankelijk werken zijn enkele initiatieven die van Aquafin een aantrekkelijke werkgever maken voor mensen die een goede work-life-balance zoeken en liever niet hun tijd verspillen in de file.

Dit jaar nog heeft het bedrijf een aantal nieuwe maatregelen gelanceerd, die het woon-werkverkeer en de mobiliteit in het algemeen nog verder moeten verduurzamen, zo verduidelijkt Sabine Schellens, directeur Organisatie Ontwikkeling:

“In het voorjaar is Aquafin ingestapt in het bedrijfsspel “Van 5 naar 4” van Mobiel 21, met als doelstelling te evolueren naar 20% minder autosolisme tijdens de spitsuren, en daar zijn we intussen ruimschoots in geslaagd. Een op de vier werknemers neemt effectief deel aan het spel, wat betekent dat zij de modi van hun verplaatsingen registreren. Op basis van die gegevens hebben we vastgesteld dat ze het aantal autoritten in de spits hebben verminderd met 35%, met een totale besparing van bijna 10 ton CO2.”

Jan Christiaens van Mobiel 21: “Werknemers worden via het spel aangemoedigd om slimmer te pendelen, terwijl ze tegelijkertijd plezier beleven aan de competitie met hun collega's en vrienden. Als return krijgt de speler real-time informatie over hoeveel CO2 hij bespaart en hoeveel calorieën hij verbrandt. De digitale coach Mobi, de real-time informatie en het teamgevoel zijn belangrijke incentives.”

Dankzij de vele registraties van de vervoersmodi, krijgt Aquafin een goed beeld van de globale mobiliteit van zijn werknemers. Het bedrijf gaat de uitdaging aan om die nog verder te vergroenen en te verduurzamen. Sabine Schellens: “De week van de mobiliteit leek ons het goede moment om een aantal nieuwe initiatieven te lanceren.. Zo hebben we ons wagenbeleid aangepast, waardoor de personeelsleden die recht hebben op een functiewagen, voortaan ook milieuvriendelijke wagens kunnen kiezen. Ondertussen zetten we ook meer in op het openbaar vervoer. Wie met de trein naar het werk komt, krijgt zijn abonnement volledig terugbetaald via het derdebetalerssyteem. Om de fiets als alternatief te stimuleren, bieden we alvast een aantal elektrische testfietsen aan, voor zowel de dienstverplaatsingen als woon-werkverkeer.”

Klap op de vuurpijl is natuurlijk Carfree Day. Op donderdag 22 september wordt er bij Aquafin massaal gefietst en gecarpoold. Iedereen die op een duurzame manier naar het werk komt, maakt kans op een mooie prijs, zowel individueel als in groep. Op het hoofdkantoor in Aartselaar kan het personeel tijdens de middagpauze kennis maken met groene mobiliteit. Ze kunnen er elektrische fietsen testen, of een ritje maken in een van de vele testwagens op elektriciteit, CNG of plugin-hybride.

Kortom, 2016 zou bij Aquafin wel eens de geschiedenis kunnen ingaan als het jaar van de mobiliteit.

Contacteer ons
Jan Christiaens Mobiel 21
Vincent Nuytemans Aquafin
Jan Christiaens Mobiel 21
Vincent Nuytemans Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar