Aquafin bereidt rioleringswerken voor in Zarren

Woensdag 15 oktober 2014 — Aquafin bereidt momenteel rioleringswerken voor in de Zarrenstraat in Zarren. Met dit project wil het waterzuiveringsbedrijf het afvalwater van ongeveer 400 inwoners uit Zarren bijkomend aansluiten op het rioleringsnet.

Steven Devoldere, projectmanager van Aquafin, licht het project toe: “We zullen in de Zarrenstraat vanaf het kruispunt met de Staatsbaan een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen tot het einde van de bebouwing. Het afvalwater wordt aangesloten op het bestaande pompstation in de Zarrenstraat ter hoogte van het verkeerseiland. Vandaar wordt het verder afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie van Kortemark. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten.”

De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe dit het best gebeurt.

Het technisch plan voor dit project is door het Vlaamse Gewest goedgekeurd en de vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen werden aangevraagd. Vermoedelijk zullen de werken midden 2015 starten.

Op donderdag 16 oktober organiseren de projectpartners en de gemeente Kortemark een infoavond voor de omwonenden. Hier krijgen ze meer info over de timing, de fasering, de afkoppelingen en de verdere communicatie van het project. Deze zal doorgaan om 20.00 uur in zaal OC Albatros, Standenstraat 25a in Zarren.