Skip to Content

Aquafin bereidt rioleringswerken Sint-Martens-Latem voor

Aquafin bereidt momenteel het rioleringsproject “afkoppeling Kortrijksesteenweg” in Sint-Martens-Latem voor. Met dit project legt het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Kortrijksesteenweg en in de Brandstraat. Samen met de andere projectpartners organiseert Aquafin een infoavond over de werken op donderdag 30 oktober 2014 om 19u in gemeenschapscentrum De Vierschaar (Xavier De Cocklaan 5, 9831 Deurle).

“Momenteel ligt er een gemengde riolering aan beide kanten van de Kortrijksesteenweg”, legt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin uit. “Deze gemengde riolering voert zowel het regenwater als het afvalwater van de aangesloten woningen en bedrijven af. Met de geplande werken wordt er een nieuwe regenwaterleiding aangelegd ter hoogte van de parkeerstrook op de Kortrijksesteenweg. Deze leiding zal het regenwater afzonderlijk afvoeren, terwijl het afvalwater op de bestaande riolering blijft aangesloten. Door de gescheiden afvoer van regen- en afvalwater vergroot de efficiëntie van het waterzuiveringsproces. Bovendien zal er minder ongezuiverd afvalwater overstorten in de plaatselijke beken, wat uiteraard een positief effect heeft op het milieu. Het regenwater wordt lokaal afgevoerd richting Hooglatembeek. De bestaande grachten worden bovendien uitgebreid en voorzien van zones om het regenwater te bufferen.”

Ook in de Brandstraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd. “Daar komt een nieuwe riolering zowel voor afvalwater als voor regenwater”, verduidelijkt projectmanager Geirnaert.” Aquafin legt in eerste instantie het gescheiden stelsel aan vanuit de Kortrijksesteenweg tot aan de Edgard Gevaertdreef. Rioolbeheerder Farys zal in een vervolgproject de rest van de Brandstraat voorzien van een gescheiden stelsel.”

Ook de eigenaars van de woningen en bedrijven langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van het vuilwater en een gescheiden stelsel te voorzien op hun eigendom. “Dit betekent dat de regenwaterafvoeren van woningen en bedrijven, net als de afvoer van verharde oppervlaktes (bv. parkings) apart dienen verzameld te worden en afgevoerd naar de nieuwe regenwaterleiding langs de Kortrijksesteenweg”, zegt Geirnaert. “Voor private woningen zal een afkoppelingsdeskundige de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het beste gebeurt. De kosten voor deze afkoppelingsstudie worden gedragen door Aquafin. De afkoppelingswerken zelf zijn ten laste van de eigenaar. Wie echter correct afkoppelt, kan via Farys wel een subsidie krijgen van de gemeente.”

De werken zullen vermoedelijk half 2015 starten. “Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is”, verduidelijkt Geirnaert. “De vereiste vergunningen werden reeds aangevraagd.”

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op donderdag 30 oktober 2014 om 19u in gemeenschapscentrum De Vierschaar. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.

Contacteer ons
Nico Van Gestel 0472 60 32 55
Nico Van Gestel 0472 60 32 55
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar