Skip to Content

Aquafin bereidt rioleringswerken in Merksplas voor

Momenteel bereidt Aquafin in Merksplas een rioleringsproject voor in Koekhoven, de Hoevestraat en Opstal. “Met deze werken willen we het afvalwater van 140 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Koekhovenseloop en Venneloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet”, zegt Rik Debusschere, projectmanager van Aquafin.

 

“Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de gracht en vervolgens in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. In een gedeelte van Koekhoven, de Hoevestraat en een gedeelte van Opstal wordt in de rijweg een nieuwe leiding voor de afvoer van het afvalwater aangelegd”, vertelt Rik Debusschere. “Via de bestaande verzamelriool in de Bredestraat wordt het afvalwater vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Merksplas gebracht. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten. Grachten die vandaag ingebuisd zijn, zullen daar waar mogelijk opengelegd worden voor de afvoer van het regenwater. Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”.  

 

De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk begin 2015 starten.

 

Op dinsdag 21 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De infoavond start om 20.00u in de fuifzaal van het sportcentrum ’t Hofeind, Hofeinde in Merksplas. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Contacteer ons
Rik Debusschere 0475 65 96 53, projectmanager Aquafin
Veerle Boey 0498 45 52 89, adviseur communicatie
Rik Debusschere 0475 65 96 53, projectmanager Aquafin
Veerle Boey 0498 45 52 89, adviseur communicatie
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar