Aquafin bereidt rioleringswerken in Merksplas voor

Maandag 20 oktober 2014 — Momenteel bereidt Aquafin in Merksplas een rioleringsproject voor in Koekhoven, de Hoevestraat en Opstal. “Met deze werken willen we het afvalwater van 140 inwoners, dat nu nog ongezuiverd in de Koekhovenseloop en Venneloop belandt, aansluiten op het rioleringsnet”, zegt Rik Debusschere, projectmanager van Aquafin.

 

“Vandaag lozen veel bewoners hun regen- en afvalwater nog gemengd in de gracht en vervolgens in de beek. Met deze werken willen we het afvalwater gescheiden van het regenwater opvangen. In een gedeelte van Koekhoven, de Hoevestraat en een gedeelte van Opstal wordt in de rijweg een nieuwe leiding voor de afvoer van het afvalwater aangelegd”, vertelt Rik Debusschere. “Via de bestaande verzamelriool in de Bredestraat wordt het afvalwater vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Merksplas gebracht. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten. Grachten die vandaag ingebuisd zijn, zullen daar waar mogelijk opengelegd worden voor de afvoer van het regenwater. Alle bewoners langs het tracé van de werken dienen het regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt”.  

 

De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk begin 2015 starten.

 

Op dinsdag 21 oktober 2014 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. De infoavond start om 20.00u in de fuifzaal van het sportcentrum ’t Hofeind, Hofeinde in Merksplas. Uiteraard is ook de pers van harte welkom deze infoavond bij te wonen.

Rik Debusschere 0475 65 96 53 at projectmanager Aquafin
Veerle Boey 0498 45 52 89 at adviseur communicatie