Aquafin bereidt rioleringswerken in Diest voor

Dinsdag 14 april 2015 — Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van de verbindingsriolering Rode in Diest. Met dit project wil Aquafin het afvalwater van meer dan 800 inwoners aansluiten op het rioleringsnet. In de Zandstraat en een deel van de Klappijstraat (vanaf kruispunt Vennestraat tot Turnhoutsebaan) komt een gescheiden rioleringsstelsel. De Stad Diest maakt van de werken gebruik om te investeren in nieuwe fietspaden.

“Bij een gescheiden rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater afzonderlijk opgevangen. Ook de leidingen van de huizen langs het traject dienen op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel aangesloten te worden,” zegt Peter Gillis, projectmanager van Aquafin. “Daar waar mogelijk wordt voor het transport van het regenwater gebruik gemaakt van de bestaande grachten. Het afvalwater kan via de nieuwe riolering afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Diest. Het gezuiverde water komt nadien in de Demer terecht.”, aldus Peter Gillis. “Eind april starten de nutsmaatschappijen reeds met de voorbereidende werken. Tijdens deze aanpassingswerken blijft doorgaand verkeer mogelijk. De rioleringswerken door Aquafin starten begin augustus (onmiddellijk na het bouwverlof).”

De Stad Diest gaat van deze werken gebruik maken om te investeren in fietspaden langs beide zijden van de Klappijstraat zodat er een veilige verbinding ontstaat richting Rode en de diverse fietsknooppunten.

Op donderdag 16 april 2015 organiseren de Stad en projectpartners een infoavond waarop de geplande werken verder worden toegelicht. De infoavond gaat door om 20u in het Molenhuis, Dorpsstraat 45, 3294 Molenstede-Diest. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.

Peter Gillis Projectmanager
Veerle Boey Adviseur communicatie