Aquafin bereidt rioleringswerken in Belsele voor

Vrijdag 6 maart 2015 — Met dit project wil Aquafin Waterloop 56 afkoppelen van het rioleringsstelsel. Momenteel is deze waterloop aangesloten op de riolering van de Koning Nobellaan maar dat zorgt voor een onnodige overbelasting van het stelsel en de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Sinaai.

Daarom voorziet Aquafin in een omlegging van Waterloop 56 via de Bergstraat en de Koning Nobellaan. Op het kruispunt van de Koning Nobellaan met de Malpertuslaan zal deze omgelegde waterloop aansluiten op de Belselebeek. De omgelegde beek zal eveneens dienen om het regenwater van de omliggende straten en woningen af te voeren. Parallel aan de beek zal Aquafin een vuilwaterleiding aanleggen.

Stad Sint-Niklaas maakt van de gelegenheid gebruik om in een aantal straten die grenzen aan het project een gescheiden riolering aan te leggen. Dit is het geval voor de Tybeertlaan, Corbautstraat, Coppelaan, Canteclaerstraat en een deel van de Bergstraat en Waterschootstraat.

Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, dat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen zullen op korte termijn worden aangevraagd. De werken zelf zullen pas binnen één tot twee jaar starten.

Aquafin en de betrokken projectpartners zullen de werken verder toelichten op een infoavond die doorgaat op maandag 9 maart 2015 om 19u30 in de polyvalente zaal van De Klavers, Sint-Andriesstraat 2 in Belsele. Uiteraard is ook de pers van harte welkom op deze infoavond.