Aquafin bereidt Anzegem voor op waterzuivering

Woensdag 8 mei 2013 — Vandaag belandt een groot deel van het afvalwater van Anzegem nog ongezuiverd in de plaatselijke waterlopen, voornamelijk de Maalbeek en Dommelbeek. Het zal nog even duren voor daar verandering in komt, want de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van het industrieterrein zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Toch blijft Aquafin niet bij de pakken zitten en start alvast met de aanleg van de toevoercollector.

“Deze leiding zal op termijn het grootste deel van het afvalwater van Anzegem naar de toekomstige zuiveringsinstallatie voeren” verduidelijkt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin. “De leiding zal in twee grote fasen worden aangelegd, waarvan de eerste start op maandag 27 mei 2013. De werken situeren zich dan voornamelijk in de Kleine Leiestraat en de omliggende weiden. Ook in de weiden tussen de Vichtsesteenweg, Lange Winterstraat en Steenbruggestraat zal er gewerkt worden. We werken hier in kleine deelfasen, zodat de woningen over het algemeen goed bereikbaar blijven via lokale omleidingen. Het einde van deze fase is voorzien in het najaar van 2014. De tweede grote fase omvat de werken in de Grote Leiestraat. Dat is een gewestweg, dus die werken zullen we in een vervolgproject samen met het Agentschap Wegen en Verkeer uitvoeren.”

Op maandag 13 mei 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 20u00 in De Speldoorn, Vichtsesteenweg 108a in Anzegem.