Skip to Content

Aquafin bereidt Anzegem voor op waterzuivering

Vandaag belandt een groot deel van het afvalwater van Anzegem nog ongezuiverd in de plaatselijke waterlopen, voornamelijk de Maalbeek en Dommelbeek. Het zal nog even duren voor daar verandering in komt, want de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie ter hoogte van het industrieterrein zal nog enkele jaren op zich laten wachten. Toch blijft Aquafin niet bij de pakken zitten en start alvast met de aanleg van de toevoercollector.

“Deze leiding zal op termijn het grootste deel van het afvalwater van Anzegem naar de toekomstige zuiveringsinstallatie voeren” verduidelijkt Matthew Geirnaert, projectmanager van Aquafin. “De leiding zal in twee grote fasen worden aangelegd, waarvan de eerste start op maandag 27 mei 2013. De werken situeren zich dan voornamelijk in de Kleine Leiestraat en de omliggende weiden. Ook in de weiden tussen de Vichtsesteenweg, Lange Winterstraat en Steenbruggestraat zal er gewerkt worden. We werken hier in kleine deelfasen, zodat de woningen over het algemeen goed bereikbaar blijven via lokale omleidingen. Het einde van deze fase is voorzien in het najaar van 2014. De tweede grote fase omvat de werken in de Grote Leiestraat. Dat is een gewestweg, dus die werken zullen we in een vervolgproject samen met het Agentschap Wegen en Verkeer uitvoeren.”

Op maandag 13 mei 2013 organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Uiteraard bent ook u van harte welkom deze infoavond bij te wonen. Die zal doorgaan om 20u00 in De Speldoorn, Vichtsesteenweg 108a in Anzegem.

Contacteer ons
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar