Aquafin bereidt aansluiting Ekent voor

Maandag 4 maart 2013 — Het Vlaamse Gewest keurde onlangs het ontwerp goed van het project “Aansluiting Keiberg” in Ekent - Haaltert. Dit betekent dat Aquafin nu kan starten met de opmaak van de detailplannen. Met dit project zal het afvalwater van ongeveer 550 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de beek. De geplande werken van Aquafin zijn dan ook in de eerste plaats bedoeld om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

“We plannen de aanleg van een gescheiden riolering in de Rosthoutweg, door de Keiberg en Pontweg tot het kruispunt Ekentstraat – Kattestraat” weet Annabel Marcoen, projectmanager van Aquafin. “Er komt een leiding voor het afvalwater en een andere voor het regenwater. Waar mogelijk zal voor de opvang van het regenwater ook gewerkt worden met grachten.” Het gemeentebestuur van Haaltert zal van de gelegenheid gebruik maken om rioleringswerken uit te voeren in de omgeving Rosthouweg, Vorsinkbaan, Hoefstraat en Brantegemstraat. Ook daar komt een gescheiden riolering.

Een gescheiden riolering heeft enkel nut als ook de bewoners langs het tracé hun regenwater afkoppelen van de riolering. Annabel Marcoen: “Waar mogelijk kan het regenwater best hergebruikt worden. Dat levert zowel een ecologisch als een economisch voordeel op, omdat je hierdoor bespaart op je drinkwaterfactuur. Lukt dat niet, dan kan je het regenwater best lokaal bufferen of laten infiltreren in de bodem. Pas als laatste optie bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het regenwaterstelsel in de straat. De bewoners krijgen gratis advies van een afkoppelingsdeskundige over hoe dit allemaal praktisch moet gebeuren.”

Op maandag 4 maart organiseren Aquafin en het gemenetebestuur een ifnoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de verdere procedure en over de afkoppelingen op privaat domein. Deze infoavond zal doorgaan in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. De start is voorzien om 19u30.