Skip to Content

Aquafin bereidt aansluiting Ekent voor

Het Vlaamse Gewest keurde onlangs het ontwerp goed van het project “Aansluiting Keiberg” in Ekent - Haaltert. Dit betekent dat Aquafin nu kan starten met de opmaak van de detailplannen. Met dit project zal het afvalwater van ongeveer 550 inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk. Vandaag belandt dit nog ongezuiverd in de beek. De geplande werken van Aquafin zijn dan ook in de eerste plaats bedoeld om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

“We plannen de aanleg van een gescheiden riolering in de Rosthoutweg, door de Keiberg en Pontweg tot het kruispunt Ekentstraat – Kattestraat” weet Annabel Marcoen, projectmanager van Aquafin. “Er komt een leiding voor het afvalwater en een andere voor het regenwater. Waar mogelijk zal voor de opvang van het regenwater ook gewerkt worden met grachten.” Het gemeentebestuur van Haaltert zal van de gelegenheid gebruik maken om rioleringswerken uit te voeren in de omgeving Rosthouweg, Vorsinkbaan, Hoefstraat en Brantegemstraat. Ook daar komt een gescheiden riolering.

Een gescheiden riolering heeft enkel nut als ook de bewoners langs het tracé hun regenwater afkoppelen van de riolering. Annabel Marcoen: “Waar mogelijk kan het regenwater best hergebruikt worden. Dat levert zowel een ecologisch als een economisch voordeel op, omdat je hierdoor bespaart op je drinkwaterfactuur. Lukt dat niet, dan kan je het regenwater best lokaal bufferen of laten infiltreren in de bodem. Pas als laatste optie bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het regenwaterstelsel in de straat. De bewoners krijgen gratis advies van een afkoppelingsdeskundige over hoe dit allemaal praktisch moet gebeuren.”

Op maandag 4 maart organiseren Aquafin en het gemenetebestuur een ifnoavond voor de omwonenden. Ze krijgen er meer info over de verdere procedure en over de afkoppelingen op privaat domein. Deze infoavond zal doorgaan in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. De start is voorzien om 19u30.

Contacteer ons
Annabel Marcoen projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans advisur Communicatie, Aquafin
Annabel Marcoen projectmanager, Aquafin
Vincent Nuytemans advisur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar