Aquafin behoudt IS0 certificaat

Aquafin behoudt IS0 certificaat

Woensdag 29 maart 2017 — Controle audit bevestigt sterke punten van Aquafin                   

Twee jaar geleden, op 28 april 2015, behaalde Aquafin het ISO 55001-certificaat voor haar assetmanagementsysteem. Jaarlijks wordt er door het externe bureau BSI gecontroleerd of Aquafin nog steeds voldoet aan de eisen van deze norm.

Dit jaar vond de controle-audit plaats van 20 tot en met 22 maart. Hieruit bleek dat Aquafin de certificaten kan behouden. De betrokkenheid en gedrevenheid van de medewerkers, de systematische organisatiebrede uitrol van het systeem en de verbetercyclus op alle niveaus werden door de externe auditors als sterke punten ervaren. BSI formuleerde bij deze audit ook een aantal werkpunten (niet-kritische afwijkingen) waarmee we als Aquafin aan de slag gaan om weer een volgende stap te zetten in onze continue verbetering.

Marleen Gillis adviseur Bedrijfsprocessen at Aquafin