Skip to Content

Aquafin behaalt eerste Belgische ISO55001-certificaat

Een bedrijf dat beantwoordt aan de internationale norm ISO55001 beheert haar assets goed en houdt doorheen de volledige levenscyclus rekening met al haar stakeholders. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege reikte het certificaat uit aan Aquafin tijdens de 25e verjaardag van de Vlaamse rioolwaterzuiveraar.

ISO55001 is een relatief nieuwe standaard die gericht is op het structureel managen van alle bedrijfsmiddelen en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico’s. Een bedrijf dat aan de norm voldoet, heeft al deze factoren in balans. Uniek is dat Aquafin ervoor gekozen heeft om het managementsysteem op te zetten voor al zijn bedrijfsprocessen. “Onze activiteiten voor het Vlaamse Gewest en voor onze klantgemeenten zijn ondergebracht in vijf kernprocessen: financieren, visie op het rioleringsnetwerk, versnelde uitvoering van projecten, transporteren en zuiveren van afvalwater en betrouwbare en performante installaties. Keuzes binnen één kernproces hebben altijd impact op de andere kernprocessen. Bovendien willen we de zware investeringen die Vlaanderen al gedaan heeft, niet verloren laten gaan. Bij de uitbouw en het beheer van de zuiveringsinfrastructuur gaan we dan ook uit van het principe van ‘total cost of ownership’,” legt gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns uit.

Meer dan een kwaliteitslabel

Het certificaat is een mooi verjaardagscadeau voor Aquafin, dat precies 25 jaar geleden werd opgericht door het Vlaamse Gewest. Toch kijkt het bedrijf verder dan het kwaliteitslabel op zich. Luc Bossyns: “Met ISO55001 geven we meer onderlinge samenhang aan álle processen, niet alleen de kernprocessen maar ook de ondersteunende en sturende processen. Dit stelt ons in staat om doelstellingen te formuleren over alle processen heen en om beter prioriteiten te kunnen stellen. De focus komt dan automatisch te liggen op continue verbetering, waardoor we steeds beter presteren en als onderneming blijven groeien. Voor onze klanten is het certificaat een geruststelling dat hun assets bij ons in goede handen zijn.”

Het ISO-certificaat dat Aquafin ontving uit handen van minister Schauvliege is in principe drie jaar geldig. Daarna volgt opnieuw een grondige audit. Jaarlijks zal het onafhankelijke Nederlandse auditbureau BSI echter ook een tussentijdse audit organiseren. Ook voor BSI was het de eerste keer dat het een ISO55001-certificaat in België mocht uitreiken en was onder de indruk van de aanpak van Aquafin. “Aquafin heeft vanuit verschillende aspecten van de norm dwarsverbanden gelegd bij de implementatie, zoals tussen de risicomatrix en de communicatiematrix. Dit leidt tot een robuuster en volwassen systeem,” besluit Eltjo Veentjer, commercieel manager van BSI.

______________________________________________________________________________________

Over Aquafin

Aquafin prefinanciert, bouwt en beheert de infrastructuur voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater in opdracht van het Vlaamse Gewest. Vandaag heeft het bedrijf 290 zuiveringsinstallaties en meer dan 5.500 km leidingen in beheer. Via Aquafin investeerde het Vlaamse Gewest voor 3,4 miljard euro aan projecten in het kader van waterzuivering.  Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel en voor de adaptatie van de gemeentelijke openbare ruimte aan de gevolgen van de klimaatverandering.

 

 

Contacteer ons
Roland Verhoef marketing coördinator BSI
Sabine Schellens directeur Organisatie Ontwikkeling, Aquafin
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Roland Verhoef marketing coördinator BSI
Sabine Schellens directeur Organisatie Ontwikkeling, Aquafin
Valerie Lievens hoofd Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar