Alternatieve herstellingsmethode voor rioleringsinfrastructuur Fabrieksstraat

Vrijdag 13 december 2013 — LOMMEL - Midden oktober werd in de Fabrieksstraat in Lommel een breuk vastgesteld in een inspectieput voor de riolering. Als gevolg van deze breuk ontstond er ter hoogte van de Vaartstraat een verzakking in het wegdek. Na verder intern onderzoek blijkt dat ook 4 andere inspectieputten in de straat zich in slechte staat bevinden. Omdat de volledige vernieuwing van deze 5 inspectieputten een erg duren en technisch complexe aangelegenheid is, werd bekeken of er een alternatieve herstellingsmethode mogelijk is.

Na een grondige studie werd beslist om de inspectieputten van binnenuit te herstellen in plaats van volledig te vernieuwen. Aquafin wacht momenteel nog op enkele offertes van aannemers om deze werken uit te voeren. Van zodra de aanbestedingsprocedure afgerond is, kunnen de herstellingswerken starten. Dat zal vermoedelijk in januari 2014 zijn. Aansluitend wordt de wegenis hersteld.

De Fabrieksstraat blijft tussen het kruispunt met de Luikersteenweg en de Siberiëstraat nog zeker tot eind februari 2014 afgesloten voor het verkeer. De omwonenden zullen intussen per brief op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden.