Skip to Content

Alternatieve herstellingsmethode voor rioleringsinfrastructuur Fabrieksstraat

LOMMEL - Midden oktober werd in de Fabrieksstraat in Lommel een breuk vastgesteld in een inspectieput voor de riolering. Als gevolg van deze breuk ontstond er ter hoogte van de Vaartstraat een verzakking in het wegdek. Na verder intern onderzoek blijkt dat ook 4 andere inspectieputten in de straat zich in slechte staat bevinden. Omdat de volledige vernieuwing van deze 5 inspectieputten een erg duren en technisch complexe aangelegenheid is, werd bekeken of er een alternatieve herstellingsmethode mogelijk is.

Na een grondige studie werd beslist om de inspectieputten van binnenuit te herstellen in plaats van volledig te vernieuwen. Aquafin wacht momenteel nog op enkele offertes van aannemers om deze werken uit te voeren. Van zodra de aanbestedingsprocedure afgerond is, kunnen de herstellingswerken starten. Dat zal vermoedelijk in januari 2014 zijn. Aansluitend wordt de wegenis hersteld.

De Fabrieksstraat blijft tussen het kruispunt met de Luikersteenweg en de Siberiëstraat nog zeker tot eind februari 2014 afgesloten voor het verkeer. De omwonenden zullen intussen per brief op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden.

Contacteer ons
Mario Luyten Aquafin
Mario Luyten Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar