Skip to Content
Al 32 zuiveringsinstallaties open voor ophalen gezuiverd afvalwater

Al 32 zuiveringsinstallaties open voor ophalen gezuiverd afvalwater

Sinds Aquafin vorige week bekend maakte dat het opnieuw gezuiverd afvalwater aanbiedt voor irrigatietoepassingen, gingen al een 50-tal landbouwers en openbare besturen in op dat aanbod. Het bedrijf slaagde er ook in om het aantal zuiveringsinstallaties waarop dat mogelijk is, in een week tijd op te trekken van 19 naar 32.

Gezien de captatieverboden die ondertussen in heel wat regio’s gelden, stelt de Vlaamse rioolwaterzuiveraar Aquafin sinds vorige week opnieuw gezuiverd afvalwater ter beschikking van de landbouw en openbare besturen. Na het afsluiten van een overeenkomst en mits betaling van een administratieve vergoeding, kunnen ze onbeperkt water ophalen op één van de zuiveringsinstallaties die Aquafin hiervoor openstelt. “We zijn gestart met 19 installaties waar het onmiddellijk kon. Tegelijk stelden we alles in het werk om een aantal andere installaties, waar beperkte ingrepen nodig waren voor een veilige afhaling, bijkomend te kunnen openen. Ondertussen staan 32 installaties over gans Vlaanderen paraat en zullen er de komende dagen nog volgen, “ zegt accountmanager Wouter Boncquet.

Vraag groeit

Een week nadat Aquafin bekend maakte dat het opnieuw gezuiverd afvalwater (“effluent”) ter beschikking stelt, sloot het bedrijf al 50 nieuwe tijdelijke contracten af. De verwachting is dat het aantal nog zal stijgen zo lang de droogte aanhoudt.

De aanvragers zijn vooral land- en tuinbouwers maar ook een aantal openbare besturen gebruiken het water om plantsoenen, bomen en sportvelden van het nodige vocht te voorzien. Aquafin werkt met soepele contracten van 1, 2 of 3 maanden die vrijwel onmiddellijk kunnen ingaan. Wouter Boncquet: “Ons afvalwater is in constante hoeveelheden beschikbaar en heeft ook een goede, stabiele kwaliteit om te lozen in oppervlaktewater. Het is dus geen drinkwater. Daarom raden we af om het te gebruiken op gewassen die rauw worden geconsumeerd.”

Overzicht zuiveringsinstallaties waar gezuiverd afvalwater kan opgehaald worden (kaartweergave)

Contacteer ons
Anja De Wit adviseur Communicatie, Aquafin
Anja De Wit adviseur Communicatie, Aquafin
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest om de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen verder uit te bouwen, te exploiteren en te financieren.

Aquafin vangt het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voert het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel. Een stad of gemeente kan kiezen voor een samenwerking op lange termijn via een concessie, of ad hoc opdrachten toewijzen aan Aquafin. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in te stappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen water-link en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwaterplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich in het binnenland op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Het bedrijf voert er vooral advies-, bouwkundige en ontwerp -en exploitatieopdrachten uit.

Op de internationale markt neemt Aquaplus als consultant deel aan open internationale aanbestedingsprocedures. Meestal is het bedrijf dan onderaannemer. De focus ligt op de nieuwe lidstaten van de Europese Unie, met opdrachten voor de Europese Commissie, voor nationale overheden, steden, gemeenten en nutsbedrijven binnen alle stadia van de afvalwaterzuiveringscyclus. Buiten Europa is Aquaplus vooral actief in het Midden Oosten en in China.
 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar