Afvalwater 500 Bikschotenaars niet langer in Lobeek

Woensdag 27 maart 2013 — Binnenkort start Aquafin, in samenwerking met de gemeente Langemark-Poelkapelle en Infrax, het project “Ringleiding Bikschote”. Via dit project wil de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij het afvalwater van 500 inwoners uit Bikschote aansluiten op de riolering, zodat het niet langer ongezuiverd in de natuur terecht komt. Vanavond geven de betrokken partners meer tekst en uitleg bij dit project op een infoavond.

“De werken starten begin juni en zullen ongeveer een jaar duren”, licht Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin, alvast toe. “Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen we in verschillende fasen werken. In een eerste fase komt de Bikschotestraat aan bod. Rond oktober hopen we te kunnen overgaan naar fase twee: het kruispunt Bikschotestraat-Langewaedestraat. Een goede maand later willen we dan de derde fase aanvatten: de Sint-Jansstraat en de Langewaedestraat. We schatten dat de werkzaamheden in deze laatste fase een zestal maanden zullen duren. Tijdens de tweede en de derde fase zullen er ook gelijktijdig werken worden uitgevoerd op de private percelen. Het is onze bedoeling om uiteindelijk voor de zomer van 2014 klaar te zijn”, schetst de projectmanager het project kort.

Het uiteindelijke doel is om een deel van Bikschote te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater van de woningen wordt in de toekomst aangesloten op de geplande kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van Bikschote. Het regenwater wordt apart opgevangen en zal afgevoerd worden naar de Lobeek. Doordat het afvalwater niet langer rechtstreeks aangesloten zal zijn op die Lobeek, zal de kwaliteit van de waterloop aanzienlijk verbeteren.

“Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Bikschotestraat (tussen de Lobeek en de Langewaedestraat) en in de landerijen tussen Bikschote- en Sint-Jansstraat. In de andere landerijen, tussen Bikschotestraat en Zuidschotestraat, gaan we een vuilwaterleiding aanleggen. Infrax zal het gescheiden stelsel realiseren in de Sint-Jansstraat en Langewaedestraat. De gemeente ten slotte maakt van de rioleringswerken gebruik om de Bikschote-, Langewaede- en Sint-Jansstraat wat op te frissen”, zegt de projectmanager.

De infoavond over deze werken start om 19.30u in de Mariazaal, Bikschotestraat 107 te Bikschote.