Skip to Content

Afvalwater 500 Bikschotenaars niet langer in Lobeek

Binnenkort start Aquafin, in samenwerking met de gemeente Langemark-Poelkapelle en Infrax, het project “Ringleiding Bikschote”. Via dit project wil de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij het afvalwater van 500 inwoners uit Bikschote aansluiten op de riolering, zodat het niet langer ongezuiverd in de natuur terecht komt. Vanavond geven de betrokken partners meer tekst en uitleg bij dit project op een infoavond.

“De werken starten begin juni en zullen ongeveer een jaar duren”, licht Joke Van den Broecke, projectmanager bij Aquafin, alvast toe. “Om de hinder zoveel mogelijk te beperken zullen we in verschillende fasen werken. In een eerste fase komt de Bikschotestraat aan bod. Rond oktober hopen we te kunnen overgaan naar fase twee: het kruispunt Bikschotestraat-Langewaedestraat. Een goede maand later willen we dan de derde fase aanvatten: de Sint-Jansstraat en de Langewaedestraat. We schatten dat de werkzaamheden in deze laatste fase een zestal maanden zullen duren. Tijdens de tweede en de derde fase zullen er ook gelijktijdig werken worden uitgevoerd op de private percelen. Het is onze bedoeling om uiteindelijk voor de zomer van 2014 klaar te zijn”, schetst de projectmanager het project kort.

Het uiteindelijke doel is om een deel van Bikschote te voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater van de woningen wordt in de toekomst aangesloten op de geplande kleinschalige waterzuiveringsinstallatie van Bikschote. Het regenwater wordt apart opgevangen en zal afgevoerd worden naar de Lobeek. Doordat het afvalwater niet langer rechtstreeks aangesloten zal zijn op die Lobeek, zal de kwaliteit van de waterloop aanzienlijk verbeteren.

“Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Bikschotestraat (tussen de Lobeek en de Langewaedestraat) en in de landerijen tussen Bikschote- en Sint-Jansstraat. In de andere landerijen, tussen Bikschotestraat en Zuidschotestraat, gaan we een vuilwaterleiding aanleggen. Infrax zal het gescheiden stelsel realiseren in de Sint-Jansstraat en Langewaedestraat. De gemeente ten slotte maakt van de rioleringswerken gebruik om de Bikschote-, Langewaede- en Sint-Jansstraat wat op te frissen”, zegt de projectmanager.

De infoavond over deze werken start om 19.30u in de Mariazaal, Bikschotestraat 107 te Bikschote.

 

Contacteer ons
Joke Van den Broecke
Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar