Skip to Content

Aannemer Verhegge en studiebureau Astro-plan winnen awards

Awarduitreiking legt klemtoon op infiltratie van hemelwater bij nieuwe rioleringsprojecten

In de AED studios in Lint reikte rioolwaterzuiveraar Aquafin vanavond zijn jaarlijkse awards uit voor het advies- en ingenieursbureau en de aannemer die het voorbije jaar het meest kwaliteitsvol en omgevingsvriendelijk tewerk gingen. Het bedrijf wees er zijn aanwezige bouwpartners nadrukkelijk op dat het duurzame karakter van de rioleringsprojecten en hun uitvoering in de toekomst nog aan belang zal winnen.

Voor de 11e keer op rij kende Aquafin de Minder Hinder award toe aan de aannemer die het voorbije jaar in opdracht van het bedrijf rioleringsprojecten uitvoerde en daarbij het best scoorde op het vlak van kwaliteit, veiligheid en oog voor de omgeving. Aannemersbedrijf Verhegge Marc uit Zedelgem sleepte als nieuwkomer meteen deze onderscheiding in de wacht. Besix Infra uit Schelle (voorheen Heijmans Infra) werd tweede en Gebr. Van den Berghe uit Beveren derde.

Winnaar Verhegge: “Voor ons betekent de Minder Hinder award dat we goed bezig zijn. Het is fijn dat we die bevestiging van Aquafin krijgen maar ook van de buurtbewoners waar we werken. Dat vernemen we van de werftoezichters en de projectmanagers van Aquafin. We willen op dit elan verder blijven gaan.

Bij de advies- en ingenieursbureaus wordt de top drie nu al zes jaar lang gedomineerd door dezelfde bedrijven. Het zijn de bureaus die al die jaren constant de meest doordachte en kwaliteitsvolle ontwerpen voor Aquafin-projecten afleverden. Astro-plan uit Aalst blijft de onklopbare nummer één. Cnockaert uit Wervik en Irtas uit Sint-Niklaas werden respectievelijk tweede en derde.

Winnaar Astro-plan: “We hebben de Kwaliteitsaward al een paar keer gewonnen maar het blijft iets waaraan je niet gewend geraakt. Het is ook opvallend dat alle genomineerden familiebedrijven zijn. Misschien ligt bij kleinere bedrijven de druk om kwaliteit te leveren nog net iets hoger.”

Klemtoon op veiligheid en infiltratie van hemelwater

Door de gevolgen van de klimaatsverandering moeten we ook in België rekening houden met veranderende weerpatronen. Buien worden intenser en periodes van lange droogte, zoals we die dit jaar nog kenden, zullen meer voorkomen. “Hoe we omgaan met hemelwater zal daarom in de toekomst drastisch veranderen,” legt directeur Infrastructuur Dirk De Waele uit. “De verharde oppervlakte in Vlaanderen neemt nog altijd toe, waardoor hemelwater alsmaar minder de kans krijgt om in de bodem te infiltreren. Daar willen we met onze projecten die regen- en afvalwater scheiden, verandering in brengen. Vanaf volgend jaar verplichten we daarom de advies- en ingenieursbureaus die de ontwerpen maken om in de eerste plaats maximale infiltratie van hemelwater te voorzien. Vandaag wordt nog te vaak gekozen voor de makkelijkste oplossing: het regenwater zo snel mogelijk afvoeren naar een waterloop. Infiltratie is veel duurzamer omdat het water ter plaatse blijft en zo de grondwatertafel weer aanvult.” Tijdens de awarduitreiking vanavond beloonde Aquafin Studiebureau Jonckheere alvast met een eervolle vermelding omdat het nu al op een creatieve manier infiltratievoorzieningen verwerkt in zijn ontwerpen.

 

Niet alleen in de projecten staat duurzaamheid voorop, maar ook in de omgang met mensen. Zo is  veiligheid altijd al een belangrijk aspect geweest in de toekenning van de Minder Hinder award. Met verscherpte procedures en regels rond het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor eigen medewerkers en contractors, legde Aquafin het afgelopen jaar nog meer nadruk op veilig werken. “We willen het aantal arbeidsongevallen op onze sites en werven tot nul herleiden,” motiveert algemeen directeur Jan Goossens. “Om dat te bereiken, moet veiligheid altijd ‘top of mind’ zijn. Iedereen die voor of met ons werkt, heeft op elk moment het recht en zelfs de plicht om de werken tijdelijk stil te leggen als ze niet 100% veilig kunnen gebeuren. De komende jaren willen we duidelijke stappen voorwaarts zien en zullen we blijven inzetten op een veilige werk- en werfomgeving.” Besix Infra ontving van Aquafin een eervolle vermelding omdat het de nieuwe procedures proactief omzette in concrete werkinstructies voor de eigen medewerkers en er ook intern een draagvlak voor creëerde.

 

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar