Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Wevelgem

Woensdag 29 mei 2013 — In de tweede helft van augustus starten de werkzaamheden aan de Kruishoek en de Kijkuithoek in Wevelgem. Aquafin en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Kijkuitstraat, de Kruisstraat, de Reynsakkerstraat en de Koningstraat. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in verschillende fases, zodat de woningen zo veel mogelijk bereikbaar blijven.

“Momenteel is aannemer Vereecke uit Harelbeke nog volop bezig met de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen,” zegt Steven Devoldere, de verantwoordelijke projectmanager van Aquafin. “Vanaf het einde van de zomer beginnen we dan aan de rioleringswerken. De gemeente Wevelgem maakt bovendien van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg, parkeerstroken en voetpaden te vernieuwen.”

“We gaan ervoor zorgen dat het afvalwater van de bewoners van de Kijkuitstraat, de Kruisstraat, de Reynsakkerstraat en de Koningstraat verzameld wordt, waarna het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Menen wordt gevoerd,” aldus Devoldere. “Het gaat om het afvalwater van zo’n 500 personen, dat vandaag nog ongezuiverd in grachten en beken terechtkomt. We gaan het regenwater apart opvangen en meteen in de beek lozen. Er zullen daar bovenop nog twee pompstations gebouwd worden, die noodzakelijk zijn om het afvalwater tot in de rioolwaterzuiveringsinstallatie te krijgen.”

Iedereen die wat meer uitleg wenst over deze werkzaamheden is vanavond, 29 mei, van harte welkom om 20 uur in het CC Guldenberg in Wevelgem.