Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Wevelgem

In de tweede helft van augustus starten de werkzaamheden aan de Kruishoek en de Kijkuithoek in Wevelgem. Aquafin en het gemeentebestuur slaan de handen in elkaar om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in de Kijkuitstraat, de Kruisstraat, de Reynsakkerstraat en de Koningstraat. Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden in verschillende fases, zodat de woningen zo veel mogelijk bereikbaar blijven.

“Momenteel is aannemer Vereecke uit Harelbeke nog volop bezig met de voorbereidende werken aan de nutsvoorzieningen,” zegt Steven Devoldere, de verantwoordelijke projectmanager van Aquafin. “Vanaf het einde van de zomer beginnen we dan aan de rioleringswerken. De gemeente Wevelgem maakt bovendien van de gelegenheid gebruik om ook de rijweg, parkeerstroken en voetpaden te vernieuwen.”

“We gaan ervoor zorgen dat het afvalwater van de bewoners van de Kijkuitstraat, de Kruisstraat, de Reynsakkerstraat en de Koningstraat verzameld wordt, waarna het naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Menen wordt gevoerd,” aldus Devoldere. “Het gaat om het afvalwater van zo’n 500 personen, dat vandaag nog ongezuiverd in grachten en beken terechtkomt. We gaan het regenwater apart opvangen en meteen in de beek lozen. Er zullen daar bovenop nog twee pompstations gebouwd worden, die noodzakelijk zijn om het afvalwater tot in de rioolwaterzuiveringsinstallatie te krijgen.”

Iedereen die wat meer uitleg wenst over deze werkzaamheden is vanavond, 29 mei, van harte welkom om 20 uur in het CC Guldenberg in Wevelgem.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be