Optimalisatie riolering Cité

Dinsdag 2 juli 2013 — Ter hoogte van de Cité in Olen belandt er vandaag nog heel wat regen- en oppervlakte water in de riolering. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdund, wat het rendement van de waterzuiveringsinstallatie doet dalen. Om het water dus beter te kunnen zuiveren, zal Aquafin in de Cité rioleringswerken uitvoeren om het parasitaire water af te koppelen van de riolering.

“We voorzien een gescheiden rioleringsstelsel in een gedeelte van de Gestelstraat, Koperstraat, Radiumstraat en Zandstraat” verduidelijkt Ronny Collet, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we het afvalwater en het regenwater in twee aparte buizen verzamelen. Het geconcentreerde afvalwater sluiten we aan op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lichtaart. Het propere regenwater vloeit via een aparte leiding en een nieuw bufferbekken naar de Bouwensloop. Ook in de Watertorenstraat komt een aparte leiding voor regenwater, maar blijft de bestaande riolering behouden voor het afvalwater. Na de rioleringswerken zal de gemeente de wegenis in de Koperstraat, Radiumstraat, Watertorenstraat en Zandstraat volledig vernieuwen.”

Een gescheiden stelsel in de straat impliceert ook dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Ronny Collet: “Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet je het regenwater waar mogelijk lokaal bewaren voor hergebruik, bijvoorbeeld om het toilet te spoelen of om de tuin te sproeien. Lukt dat niet, dan kan je het water best lokaal laten infiltreren of bufferen. Als alle voorgaande opties technisch niet mogelijk zijn, dan is een aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten. Elke betrokken bewoner van de Cité heeft inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe de afkoppeling het best gebeurt.”

De werken starten op maandag 5 augustus en zouden tegen het bouwverlof van 2014 voltooid moeten zijn. Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op woensdag 3 juli 2013 om 20.00 uur in zaal De Vrede, tegenover de kerk van Sint-Jozef-Olen.