Optimalisatie riolering Cité

Ter hoogte van de Cité in Olen belandt er vandaag nog heel wat regen- en oppervlakte water in de riolering. Hierdoor geraakt het afvalwater sterk verdund, wat het rendement van de waterzuiveringsinstallatie doet dalen. Om het water dus beter te kunnen zuiveren, zal Aquafin in de Cité rioleringswerken uitvoeren om het parasitaire water af te koppelen van de riolering.

“We voorzien een gescheiden rioleringsstelsel in een gedeelte van de Gestelstraat, Koperstraat, Radiumstraat en Zandstraat” verduidelijkt Ronny Collet, projectmanager van Aquafin. “Dat betekent dat we het afvalwater en het regenwater in twee aparte buizen verzamelen. Het geconcentreerde afvalwater sluiten we aan op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Lichtaart. Het propere regenwater vloeit via een aparte leiding en een nieuw bufferbekken naar de Bouwensloop. Ook in de Watertorenstraat komt een aparte leiding voor regenwater, maar blijft de bestaande riolering behouden voor het afvalwater. Na de rioleringswerken zal de gemeente de wegenis in de Koperstraat, Radiumstraat, Watertorenstraat en Zandstraat volledig vernieuwen.”

Een gescheiden stelsel in de straat impliceert ook dat de bewoners het regenwater moeten afkoppelen van de riolering. Ronny Collet: “Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet je het regenwater waar mogelijk lokaal bewaren voor hergebruik, bijvoorbeeld om het toilet te spoelen of om de tuin te sproeien. Lukt dat niet, dan kan je het water best lokaal laten infiltreren of bufferen. Als alle voorgaande opties technisch niet mogelijk zijn, dan is een aansluiting op het openbaar regenwaterstelsel toegelaten. Elke betrokken bewoner van de Cité heeft inmiddels bezoek gekregen van een afkoppelingsdeskundige, die hen gratis adviseert over hoe de afkoppeling het best gebeurt.”

De werken starten op maandag 5 augustus en zouden tegen het bouwverlof van 2014 voltooid moeten zijn. Het gemeentebestuur, Aquafin en de betrokken partners nodigen alle buurtbewoners uit voor een infoavond, waar ze meer informatie krijgen over de concrete timing en de fasering van de werken. Deze infoavond gaat door op woensdag 3 juli 2013 om 20.00 uur in zaal De Vrede, tegenover de kerk van Sint-Jozef-Olen.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be