De Big Jump in Hoogstraten: Aquafin zuivert er 94% van het afvalwater

Donderdag 11 juli 2013 — Op zondag 14 juli zullen opnieuw duizenden Vlamingen in beken en rivieren springen naar aanleiding van de Big Jump (www.bigjump.be), de jaarlijkse happening waarbij iedereen wordt opgeroepen om voor proper water op te komen. Ook in Hoogstraten organiseert Natuurpunt Markvallei om 14u30 een springplaats in de Mark aan de grensovergang in Meersel-Dreef.

Als Vlaams waterzuiveringbedrijf en partner van de Big Jump zet Aquafin zich in voor het behalen van de Europese norm inzake het zuiveren van stedelijk afvalwater. Sinds vorig jaar is dat een feit in Vlaanderen: Aquafin zuivert 80% van het huishoudelijk water (2 miljard liter per dag !) en het effect op de Vlaamse waterlopen is duidelijk zichtbaar aan de heropleving van verschillende vissoorten en waterdieren. Maar ook wandelaars, fietsers, kanovaarders, vissers ervaren o.a. dankzij de inspanningen van Aquafin al een aantal jaren een betere waterkwaliteit.

 

Zuivering afvalwater in Hoogstraten boven het Vlaamse gemiddelde

In het zuiveringsgebied van Hoogstraten wordt al 94% van het afvalwater gezuiverd door Aquafin. Daardoor wordt er veel minder vervuild water dan vroeger geloosd in de Mark en is vooral het water in het afwaartse gedeelte van zeer goede kwaliteit. Ook in het opwaartse gedeelte verbeterde de waterkwaliteit aanzienlijk nadat de zuiveringsinstallatie van Merksplas werd gerenoveerd in 2010 en 2011. Typerend hiervoor is de sterke afname van het stikstofgehalte in de Mark.

Ondanks deze mooie resultaten blijft Aquafin inspanningen leveren om de waterkwaliteit in de Mark nog te verbeteren. Zo zal het bedrijf nieuwe collectoren voorzien in Merksplas langs de bovenlopen van de Mark en in Rijkevorsel langs de Kleine Mark. Hierdoor zal ook het afvalwater van de resterende woningen aangesloten worden op het waterzuiveringssysteem. Ook de bestaande leidingen die aan vernieuwing toe zijn worden systematisch vervangen. Dit gebeurde bijvoorbeeld onlangs al in de Bredaseweg en in de Klinketstraat. Elk van deze veranderingen draagt bij tot de ecologische verbetering van dit waardevolle valleigebied.

Big Jump 2013: Spring mee voor zuiver water!