2014 brengt zuiver water voor Lebbeke

Maandag 2 december 2013 — Het nieuwe jaar start voor Lebbeke met grootschalige werken. Aquafin en Water-link zullen in verschillende straten nieuwe riolering aanleggen, terwijl de gemeente de heraanleg van de wegenis financiert en het provinciebestuur plannen heeft met de Nijverzeelbeek. Totale kostenplaatje: 3,3 miljoen euro.

“Van dat bedrag nemen wij alvast meer dan een derde voor onze rekening”, weet Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin. “De bedoeling van dit project is voor ons dan ook de bijkomende aansluiting van het afvalwater van ongeveer 1.900 inwoners op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie van Dendermonde. Om dat te realiseren, zullen we een nieuwe, gescheiden riolering aanleggen in de Opwijksestraat en de Klein-Antwerpenstraat. Op de parking van het station komt een pompstation, dat de nodige druk moet leveren voor het verpompen van het afvalwater langs de spoorweg tot in de Fabrieksstraat. In de rest van de Fabrieksstraat wordt het gescheiden rioleringssteslel betaald door  rioolbeheerder Water-link, net zoals in de Heesterstraat, Benoit De Donderstraat, Eeksken en een deel van de Klein Antwerpenstraat.”

Ook het gemeentebestuur participeert in de werken. Langs het volledige traject zullen zij de verfraaiing van de wegenis verzorgen. Het meest in het oog springend is wel de aanleg van een fietspad langs de spoorweg. Tot slot doet ook het provinciebestuur een duit in het zakje. Als beheerder van de waterlopen van tweede categorie, zullen zij de Nijverzeelbeek via een nieuw tracé naar de Vondelbeek leiden.

Op dinsdag 3 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de werken, de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Ook u bent van harte welkom deze infoavond bij te wonen; Die zal doorgaan in de terraszaal van CC De Biekorf, Stationsstraat 23 in 9280 Lebbeke. De start is voorzien om 20u00.