2014 brengt zuiver water voor Lebbeke

Het nieuwe jaar start voor Lebbeke met grootschalige werken. Aquafin en Water-link zullen in verschillende straten nieuwe riolering aanleggen, terwijl de gemeente de heraanleg van de wegenis financiert en het provinciebestuur plannen heeft met de Nijverzeelbeek. Totale kostenplaatje: 3,3 miljoen euro.

“Van dat bedrag nemen wij alvast meer dan een derde voor onze rekening”, weet Nils Van den Broeck, projectmanager van Aquafin. “De bedoeling van dit project is voor ons dan ook de bijkomende aansluiting van het afvalwater van ongeveer 1.900 inwoners op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie van Dendermonde. Om dat te realiseren, zullen we een nieuwe, gescheiden riolering aanleggen in de Opwijksestraat en de Klein-Antwerpenstraat. Op de parking van het station komt een pompstation, dat de nodige druk moet leveren voor het verpompen van het afvalwater langs de spoorweg tot in de Fabrieksstraat. In de rest van de Fabrieksstraat wordt het gescheiden rioleringssteslel betaald door  rioolbeheerder Water-link, net zoals in de Heesterstraat, Benoit De Donderstraat, Eeksken en een deel van de Klein Antwerpenstraat.”

Ook het gemeentebestuur participeert in de werken. Langs het volledige traject zullen zij de verfraaiing van de wegenis verzorgen. Het meest in het oog springend is wel de aanleg van een fietspad langs de spoorweg. Tot slot doet ook het provinciebestuur een duit in het zakje. Als beheerder van de waterlopen van tweede categorie, zullen zij de Nijverzeelbeek via een nieuw tracé naar de Vondelbeek leiden.

Op dinsdag 3 december organiseren de projectpartners een infoavond voor de omwonenden, waar ze meer info krijgen over de werken, de timing, de fasering en de verdere communicatie tijdens de werken. Ook u bent van harte welkom deze infoavond bij te wonen; Die zal doorgaan in de terraszaal van CC De Biekorf, Stationsstraat 23 in 9280 Lebbeke. De start is voorzien om 20u00.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Aquafin

Een sterke partner voor het Vlaamse Gewest

Aquafin is partner van het Vlaamse Gewest voor de uitbouw, financiering en de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen. We vangen het huishoudelijke afvalwater van de gemeentelijke riolen op in verzamelriolen en voeren het naar zuiveringsinstallaties, waar het wordt behandeld volgens de Europese en Vlaamse normen.

De kosten voor de uitgevoerde infrastructuurwerken en de werkingskosten van Aquafin worden via de drinkwatermaatschappijen gedeeltelijk doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, dat door Europa aangemoedigd wordt. Het saldo wordt aan de drinkwatermaatschappijen betaald via een werkingstoelage uit het Minafonds.

Aquafin staat voor een goed beheer van de zuiveringsinfrastructuur en een sterk vermogen tot innovatie. Zo liggen methodologieën van Aquafin aan de basis van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die duidelijk aangeven op het gemeentelijke grondgebied welke infrastructuur er wanneer door het gewest of door de gemeente moet worden voorzien. Door zijn opgebouwde knowhow en jarenlange ervaring is Aquafin ook een gegeerde partner in binnen- en buitenlandse onderzoeksprojecten, gericht op de implementatie van de Europese kaderrichtlijn Water. De kennis die Aquafin zo verwerft, komt ten goede aan het Vlaamse Gewest en de gemeenten. Met onderzoek en innovatie werken we bovendien aan oplossingen voor hedendaagse en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door de recuperatie van energie en grondstoffen uit afvalwater.


Producten en diensten buiten de overeenkomst met het Vlaamse Gewest

Voor de Vlaamse gemeenten

Aquafin biedt zijn diensten ook aan voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijke stelsel.  Steden en gemeenten kunnen rechtstreeks met Aquafin samenwerken of instappen in samenwerkingsverbanden die Aquafin heeft met drinkwatermaatschappijen Water-link, Pidpa en De Watergroep (Riopact).

Rekening houdend met intensere buien en lange droogteperiodes door de klimaatverandering, voorzien gemeenten ook best een plan voor optimale infiltratie, buffering en afvoer van regenwater. Aquafin maakt op maat van de gemeente een hemelwater- en droogteplan waarin het concrete maatregelen voorstelt om slim om te gaan met water.

Voor de industrie in Vlaanderen en buitenlandse partners
Aquaplus NV, het dochterbedrijf van Aquafin, richt zich op de noden van de industrie om aan de Europese richtlijnen te voldoen. Bedrijven kunnen bij Aquaplus terecht voor studies en consulting, ontwerp-, bouw- en exploitatieopdrachten en rioolbeheer.


 

Neem contact op met

Dijkstraat 8 2630 Aartselaar

03 450 47 56

redactie@aquafin.be

www.aquafin.be